100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

1. Ván 1. Bobby Fischer và Bent Larsen tại DENVER năm 1971


Trắng đi tiếp nước 43
Trắng đi trước (Hình 1)


Tình thế:
Nhìn vào hình, cả hai bên quân số hoàn toàn bằng nhau. Nhưng Vua Trắng cùng lúc phải bảo vệ cả Tốt cánh Vua lẫn Tốt cánh Hậu. Lúc này ván cờ rất có thể hòa, nhưng Fischer chỉ nghĩ tới thắng. Ý tưởng đó đòi hỏi một sự tính toán cực kỳ chính xác. Fischer sẽ đi như thế nào?
Nước đi:
Fischer đi
43. a6!
Bắt Vua Đen phải rời bỏ cánh Vua. Sau đó
43. … Vc6
44. a7 Vb7
45. Vd5 h4
Larsen hy vọng bên Trắng sẽ chấp nhận cặp Tốt chồng ở cột h bằng 46. gh. Nhưng Trắng đi
46. Ve6
Đen thấy thế bèn xin thua luôn vì chắc chắn Vua Trắng sẽ tóm gọn toàn bộ Tốt Đen.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. e4 c5
2. Mf3 d6
3. d4 cd
4. Md4 Mf6
5. Mc3 Mc6
6. Tc4 e6
7. Tb3 Te7
8. Te3 0-0
9. 0-0 Td7
10. f4 Hc8
11. f5 Md4
12. Td4 ef
13. Hd3 fe
14. Me4 Me4
15. He4 Te6
16. Xf3 Hc6
17. Xe1 He4
18. Xe4 d5
19. Xg3 g6
20. Td5 Td6
21. Xe6 Tg3
22. Xe7 Td6
23. Xb7 Xac8
24. c4 a5
25. Xa7 Tc7
26. g3 Xfe8
27. Vf1 Xe7
28. Tf6 Xe3
29. Tc3 h5
30. Xa6 Te5
31. Td2 Xd3
32. Ve2 Xd4
33. Tc3 Xdc4
34. Tc4 Xc4
35. Vd3 Xc5
36. Xa5 Xa5
37. Ta5 Tb2
38. a4 Vf8
39. Tc3 Tc3
40. Vc3 Ve7
41. Vd4 Vd6
42. a5 f6
43. a6 Vc6
44. a7 Vb7
45. Vd5 h4
46. Ve6 (1-0)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!