100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

100. Hoàn thành | Miễn phí: Ván 100. Bobby Fischer và Samuel Reshevsky tại NEW YORK năm 1958-59


Trắng đi tiếp nước 10
Trắng đi trước (Hình 100)


Tình thế:
Đen hoàn toàn mất trung tâm, Mã Đen đứng đơn độc ở cột a. Ván cờ mới khai cuộc ở nước thứ 10. Cầm quân bên Đen là Đại kiện tướng Reshevsky lừng danh, còn cầm quân Trắng là Fischer 15 tuổi.
Nước đi:
Trắng đi nước quyết định
10. Tf7
Khiến Đen khó có đường đỡ vì nếu 10. … Xf7; 11. Me6 (đe dọa bắt Hậu vì Tốt Đen không thể ăn lên). Còn nếu 10. … Vh8 thì Me6 tình trạng cũng tương tự. Cho nên Đen phải đi:
10. … Vf7
11. Me6!
Nếu 11. … Ve6 thì 12. Hd5+ Vf5; 13. G4+ Vg4; 14. Xg1+ Vh4; 15. Tg5+ Vh5; 16. Hd1+ Xf3; 17. Hf3 bắt Vua, cho nên
11. … de
12. Hd8
Và dĩ nhiên Fischer thắng ở tàn cục sau 42 nước chống đỡ của Đen.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. e4 c5
2. Mf3 Mc6
3. d4 cxd4
4. Mxd4 g6
5. Te3 Mf6
6. Mc3 Tg7
7. Tc4 O-O
8. Tb3 Ma5
9. e5 Me8
10. Txf7+ Vxf7
11. Me6 dxe6
12. Hxd8 Mc6
13. Hd2 Txe5
14. O-O Md6
15. Tf4 Mc4
16. He2 Txf4
17. Hxc4 Vg7
18. Me4 Tc7
19. Mc5 Xf6
20. c3 e5
21. Xad1 Md8
22. Md7 Xc6
23. Hh4 Xe6
24. Mc5 Xf6
25. Me4 Xf4
26. Hxe7+ Xf7
27. Ha3 Mc6
28. Md6 Txd6
29. Xxd6 Tf5
30. b4 Xff8
31. b5 Md8
32. Xd5 Mf7
33. Xc5 a6
34. b6 Te4
35. Xe1 Tc6
36. Xxc6 bxc6
37. b7 Xab8
38. Hxa6 Md8
39. Xb1 Xf7
40. h3 Xfxb7
41. Xxb7+ Xxb7
42. Ha8 (1-0)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!