100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

12. Ván 12. Armando Acevedo và Bobby Fischer tại SIEGEN, WEST GERMANY năm 1970


Đen đi tiếp nước 47
Đen đi trước (Hình 12)


Tình thế:
Fischer cầm quân Đen. Trắng có một Tượng bị kẹt, một Xe đang bị “chết cứng” và một Mã bị “què”. Vấn đề là bên Đen tận dụng cơ hội này thế nào trong khi quân mình cũng đang rất khó cựa quậy để giành toàn bộ ưu thế cách Hậu, kết thúc thắng lợi ván cờ.
Nước đi:
Con đường nhanh nhất là
47. … Mc3
Khi 48. Mc3 thì sẽ mất Xe 48. … Xb2 và nếu 48. Xa2+ sẽ cho phép Đen dùng Mã bắt Xe Trắng, vì vậy Trắng đi
48. Vc3
Và đầu hàng sau khi
48. … Xa1
Mã không còn đường thoát. Còn nếu đổi Xe thì Đen vẫn bắt được Mã. Tượng Đen và Vua Đen sẽ dễ dàng bắt các Tốt Trắng bên cách Hậu. Thế trận của Trắng hoàn toàn tan vỡ.
Hoặc 49. Vc2 Xd1; 50. Vd1 Vb2 hay 49. Xd2 Xc1+; 50. Xc2 Xd1 cũng không cứu nổi.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. d4 Mf6
2. Mf3 c5
3. c3 g6
4. g3 b6
5. Tg2 Tb7
6. O-O Tg7
7. Mbd2 O-O
8. Xe1 d5
9. Me5 Mc6
10. Mdf3 Xc8
11. Mxc6 Txc6
12. Th3 Td7
13. Tf1 Tc6
14. Me5 Tb7
15. a4 Me4
16. f3 Md6
17. e3 Hc7
18. a5 f6
19. axb6 axb6
20. Md3 e5
21. Mf2 e4
22. f4 Xa8
23. Td2 Xxa1
24. Hxa1 Xa8
25. Hb1 Hc6
26. b3 Ta6
27. Hb2 Txf1
28. Xxf1 c4
29. b4 Ha4
30. Xb1 Tf8
31. Vf1 Mb5
32. Ve2 f5
33. Md1 Vf7
34. Mf2 Ha2
35. Md1 Ve6
36. Hxa2 Xxa2
37. Xb2 Xa1
38. Te1 Vd7
39. Td2 Vc6
40. Te1 Ma3
41. Vd2 Vb5
42. Tf2 Va4
43. Te1 Te7
44. Tf2 Mb5
45. Vc2 Va3
46. Xb1 Xa2+
47. Xb2 Mxc3
48. Vxc3 Xa1 (0-1)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!