100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

13. Ván 13. Bobby Fischer và Istvan Bilek tại NEW YORK - HAVANA năm 1965


Trắng đi tiếp nước 35
Trắng đi trước (Hình 13)


Tình thế:
Một kiểu đối chọi ở tàn cục rất cổ điển:
Hậu chống Xe. Xe sẽ rất có hiệu quả khi chúng liên kết được với nhau. Nhưng Hậu sẽ tỏ ra trội hơn khi các Xe không cùng hàng. Vai trò hỗ trợ của Tốt dĩ nhiên là không thể coi thường.
Nước đi:
Bắt đầu bằng 1 nước đi khiêm tốn
35. f4!
Đe dọa Xe đang bị giằng giữa Vua Đen và Hậu Trắng bằng 36. f5, khi Xf5 sẽ cho phép Tốt Trắng cột h thành Hậu. Lưu ý rằng còn có một thế giằng quân nữa (ở hàng thứ 5) sẽ xảy ra nếu Đen chơi ef khiến mất Xe tại h5. Tất nhiên là 35. … Xh7 sẽ rơi thẳng vào 36. f5 và bắt được Xe ở e6. Vì vậy ván cờ tiếp tục
35. … f5
Chống lại nước tiến lên của Tốt Trắng
36. fe Xh7
37. Hd7 Xe7
38. Hf5+
Cho phép Trắng nối các Tốt thông ở cột e và f
38. … Ve8
39. f4 Vd8
40. e6
Đến đây Đen đầu hàng vì biết chỉ vài nước nữa là Xe sẽ phải trả giá với 2 Tốt thông của đối phương.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. e4 e6
2. d4 d5
3. Mc3 Mf6
4. Tg5 dxe4
5. Mxe4 Mbd7
6. Mf3 Te7
7. Mxf6+ Txf6
8. h4 h6
9. Txf6 Hxf6
10. Hd2 O-O
11. O-O-O b6
12. Tb5 He7
13. Xh3 Tb7
14. Xg3 Vh8
15. Txd7 Txf3
16. gxf3 Hxd7
17. Xdg1 f6
18. Xxg7 Hxg7
19. Xxg7 Vxg7
20. Hf4 Xac8
21. h5 c5
22. Hg4+ Vf7
23. Hg6+ Ve7
24. dxc5 Xxc5
25. Hxh6 Xg5
26. b3 e5
27. Vb2 Xf7
28. a4 Ve6
29. Hh8 Xe7
30. h6 Vf7
31. Hh7+ Vf8
32. Hd3 Vf7
33. h7 Xh5
34. Hd5+ Xe6
35. f4 f5
36. fxe5 Xxh7
37. Hd7+ Xe7
38. Hxf5+ Ve8
39. f4 Vd8
40. e6 (1-0)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!