100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

19. Ván 19. Svetozar Gligoric và Bobby Fischer tại PALMA DE MALLORCA năm 1970


Đen đi tiếp nước 29
Đen đi trước (Hình 19)


Tình thế:
Fischer cầm quân Đen. Bên Đen có Tượng và Mã chống lại Xe và Tốt của bên Trắng. Nước đi sau cùng của Trắng Xf1-f2 đã cho phép Fischer khai thác đầy đủ nhất thế mạnh của mình bằng một lực lượng tấn công tối thiểu.
Nước đi:
Ngay lập tức Fischer đi một nước tuyệt vời
29. … Md3!
Đe dọa bắt Hậu và Xe trong khi Xe Trắng ở cột d không thể cựa quậy để bắt Mã Đen vì nguy cơ Hậu Đen thọc xuống a1 bắt chết Vua. Gligoric biết là thất trận nhưng cố vớt vát, đi thêm mấy nước nữa
30. Hxb6 Mxf2+
31. Hxf2 Xxa4
32. Vg1 Xa1
33. He1 Xa2
34. Hg3 Hb2
35. h4 Xa1
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. d4 Mf6
2. c4 e6
3. Mc3 c5
4. d5 exd5
5. cxd5 d6
6. Mf3 g6
7. e4 Tg7
8. Te2 O-O
9. O-O Xe8
10. Md2 Mbd7
11. a4 Me5
12. Hc2 g5
13. Mf3 Mxf3+
14. Txf3 h6
15. Td2 a6
16. Te2 He7
17. Xae1 He5
18. Vh1 Hd4
19. f3 Mh5
20. Mb5 axb5
21. Txb5 He5
22. Tc3 He7
23. Txe8 Hxe8
24. Txg7 Vxg7
25. b4 cxb4
26. Hb2+ He5
27. Hxb4 Mf4
28. Xd1 b6
29. Xf2 Md3
30. Hxb6 Mxf2+
31. Hxf2 Xxa4
32. Vg1 Xa1
33. He1 Xa2
34. Hg3 Hb2
35. h4 Xa1 (0-1)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!