100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

2. Ván 2. Bobby Fischer và William Addison tại CLEVELAND năm 1957


Trắng đi tiếp nước 29
Trắng đi trước (Hình 2)


Tình thế:
Fischer cầm quân Trắng có Tốt thông ở cột c, trong lúc cánh Vua của bên Đen phần lớn bị tê liệt vì 3 Tốt Trắng, ngoài ra còn thêm một lợi thế nữa: Trắng có một Tượng mạnh chống lại một Mã Đen yếu. Tất cả những điều đó cho phép Fischer dẫn dắt ván cờ tới thắng lợi. Vấn đề là phải chọn được nước đi mạnh nhất.
Nước đi:
Fischer đi
29. Te5!
Chặn đứng ngay mọi cử động của Mã Đen (nếu Đen đi 29. … Mg7 hay Mf6, bên Trắng sẽ đổi ngay Tượng lấy Mã và thắng nhờ tàn cục Tốt bên cánh Hậu). Ván cờ tiếp tục
29. … Vh5
30. Vd3 g4
31. b4 a6
32. a4 gf
33. gf Vh4
34. b5 ab
35. a5! Vh3
36. c6
Đến đây Đen đầu hàng bởi sau 36. … bc thì các nước đi của Tốt Trắng cột a không bị cản trở trong khi Mã Đen ở một vị trí cô lập, không giúp ích gì được dù rằng số lượng Tốt của Đen nhiều hơn.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. e4 c6
2. Mc3 d5
3. Mf3 dxe4
4. Mxe4 Mf6
5. Mxf6+ exf6
6. Tc4 Td6
7. He2+ He7
8. Hxe7+ Vxe7
9. d4 Tf5
10. Tb3 Xe8
11. Te3 Vf8
12. O-O-O Md7
13. c4 Xad8
14. Tc2 Txc2
15. Vxc2 f5
16. Xhe1 f4
17. Td2 Mf6
18. Me5 g5
19. f3 Mh5
20. Mg4 Vg7
21. Tc3 Vg6
22. Xxe8 Xxe8
23. c5 Tb8
24. d5 cxd5
25. Xxd5 f5
26. Me5+ Txe5
27. Xxe5 Mf6
28. Xxe8 Mxe8
29. Te5 Vh5
30. Vd3 g4
31. b4 a6
32. a4 gxf3
33. gxf3 Vh4
34. b5 axb5
35. a5 Vh3
36. c6 (1-0)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!