100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

77. Ván 77. Bobby Fischer và Dragojub Minic tại VINKOVCI năm 1968


Trắng đi tiếp nước 20
Trắng đi trước (Hình 77)


Tình thế:
Trắng gây áp lực vào ô f7 nhưng hiện tại Xe ở f1 lại đang bị Tượng Đen ở h3 đe dọa. Có thể giữ được Xe không?
Hy sinh Xe đổi lấy Tượng ở h3 là vô ích. Trắng tạo áp lực bằng cách khác:
Nước đi:
20. Me5!
Với một cuộc tấn công mãnh liệt nhằm vào f7, Trắng tiếp tục
20. … Tf1
21. Xf1
Đen đi tiếp
21. … Td2
Nhằm đổi Hậu ở e3 bằng cách đưa Hậu Đen chiếu ở e3. Nhưng Trắng đã trên tay
22. Xf3 Xad8
23. Mf7 Xf7
24. He7
Đe dọa 2 nước chiếu tiếp theo hoặc Hf7 hoặc Hd8
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. e4 e5
2. f4 exf4
3. Tc4 Me7
4. Mc3 c6
5. Mf3 d5
6. Tb3 dxe4
7. Mxe4 Md5
8. He2 Te7
9. c4 Mc7
10. d4 O-O
11. Txf4 Me6
12. Te3 Tb4+
13. Vf2 Md7
14. c5 Mf6
15. Mxf6+ Hxf6
16. Xhf1 Mf4
17. Txf4 Hxf4
18. g3 Hh6
19. Vg1 Th3
20. Me5 Txf1
21. Xxf1 Td2
22. Xf3 Xad8
23. Mxf7 Xxf7
24. He7 (1-0)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!