100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

80. Ván 80. William Lombardy và Bobby Fischer tại NEW YORK năm 1960-61


Đen đi tiếp nước 30
Đen đi trước (Hình 80)


Tình thế:
Đen đang có lợi thế về quân hơn vì có 2 Xe chống lại Xe Tượng của bên Đen. Nhưng đổi lại, Trắng có một Tốt thông được Tượng bảo vệ. Tiêu diệt sự bảo vệ này, theo quan niệm của Fischer, là nhiệm vụ hàng đầu của Đen.
Nước đi:
Đen đi
30. … Xc3+!
31. bc
Không những Tốt Trắng cột e không còn được bảo vệ mà việc bắt lại Xe của đối phương cũng diễn ra ngay tức thì
31. … Xe5+
32. Vd2 Xe1
33. Ve1
Fischer thắng cờ nhờ tàn cục Tốt.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. e4 c5
2. Mf3 d6
3. d4 cxd4
4. Mxd4 Mf6
5. f3 Mc6
6. c4 e6
7. Mc3 Te7
8. Te3 O-O
9. Mc2 d5
10. cxd5 exd5
11. Mxd5 Mxd5
12. Hxd5 Hc7
13. Hb5 Td7
14. Xc1 Mb4
15. Mxb4 Hxc1+
16. Txc1 Txb5
17. Md5 Th4+
18. g3 Txf1
19. Vxf1 Td8
20. Td2 Xc8
21. Tc3 f5
22. e5 Xc5
23. Mb4 Ta5
24. a3 Txb4
25. axb4 Xd5
26. Ve2 Vf7
27. h4 Ve6
28. Ve3 Xc8
29. Xg1 Xc4
30. Xe1 Xxc3+
31. bxc3 Xxe5+
32. Vd2 Xxe1
33. Vxe1 Vd5
34. Vd2 Vc4
35. h5 b6
36. Vc2 g5
37. h6 f4
38. g4 a5
39. bxa5 bxa5
40. Vb2 a4
41. Va3 Vxc3
42. Vxa4 Vd4
43. Vb4 Ve3 (0-1)

trước
tiếp

KHU VỰC BÌNH LUẬN

avatar

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!