100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

82. Ván 82. Bobby Fischer và Jacek Bednarsky tại HAVANA năm 1966


Trắng đi tiếp nước 21
Trắng đi trước (Hình 82)


Tình thế:
Các quân bên Đen có vẻ bị xé lẻ và Vua Đen không an toàn bằng Vua Trắng. Chừng đó yếu tố đủ để bên Trắng của Fischer hội đủ ưu thế tấn công.
Nước đi:
Fischer bèn đi
21. He4!
Nhằm tấn công cột b lẫn Mã ở f5. Đen phải cứu Mã trước bằng nước
21. … g6
Nước tiếp theo
22. Me6
Nếu 22. … He6 thì Hb7+ bắt Xe nên Đen đầu hàng.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1. e4 c5
2. Mf3 d6
3. d4 cxd4
4. Mxd4 Mf6
5. Mc3 a6
6. Tc4 e6
7. Tb3 Mbd7
8. f4 Mc5
9. f5 Mfxe4
10. fxe6 Hh4+
11. g3 Mxg3
12. Mf3 Hh5
13. exf7+ Vd8
14. Xg1 Mf5
15. Md5 Hxf7
16. Tg5+ Ve8
17. He2+ Te6
18. Mf4 Vd7
19. O-O-O He8
20. Txe6+ Mxe6
21. He4 g6
22. Mxe6 (1-0)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!