100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

85. Ván 85. Arthur Bisguier và Bobby Fischer tại NEW YORK năm 1966-67


Đen đi tiếp nước 69
Đen đi trước (Hình 85)


Tình thế:
Tất cả quân của bên Trắng đều được bảo vệ. Vua Đen đứng ngoài vòng chiến vì Tượng Trắng đã khống chế ô a4. Muốn giành được thắng lợi bên Đen phải có được một nước đột phá.
Nước đi:
Fischer bèn thí nốt quân Tượng cuối cùng
69. … Te4!
Điều mà rất ít kỳ thủ dám làm khi mà mỗi một quân ở tàn cục đều rất quý giá. Sau đó
70. Te4 Va4
71. Tf5 Vb3
72. Tg4 e4
73. Th3
Bên Trắng quét sạch Tốt Đen, tuy vậy Đen không hề nao núng
73. … Vc3
74. g4 Vd2
Đến đây thì Trắng đầu hàng vì biết mình không thể cản nổi 2 Tốt Đen ở cột c và e xuống phong Hậu. Ván này cho thấy sức tính của Fischer rất sâu!
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1.e4 c5
2.Mf3 d6
3.c3 Mf6
4.Td3 Mc6
5.Tc2 Tg4
6.d3 g6
7.Mbd2 Tg7
8.h3 Td7
9.O-O O-O
10.Mh2 b5
11.f4 b4
12.Mc4 d5
13.Me5 bxc3
14.bxc3 dxe4
15.dxe4 Mxe5
16.fxe5 Me8
17.Mf3 Mc7
18.Xf2 Tb5
19.Tg5 Hxd1+
20.Xxd1 Xfe8
21.Tb3 c4
22.Tc2 Me6
23.Te3 Xeb8
24.Xb1 a6
25.Xff1 Te8
26.Vf2 Md8
27.Xxb8 Xxb8
28.Xb1 Xb5
29.Xxb5 axb5
30.Ve2 h6
31.Vd2 g5
32.h4 g4
33.Md4 e6
34.Tf4 h5
35.Tg5 Mb7
36.Tf6 Th6+
37.Tg5 Txg5+
38.hxg5 Vg7
39.Ve3 Vg6
40.Vf4 Mc5
41.g3 Td7
42.a3 Te8
43.Tb1 Ma4
44.Me2 Mb2
45.Md4 Md1
46.Me2 Mf2
47.Ve3 Mh3
48.Mf4+ Vxg5
49.Mg2 f6
50.exf6 Vxf6
51.Mh4 e5
52.Tc2 Td7
53.Tb1 Mg5
54.Tc2 Mf7
55.Tb1 Mh8
56.Tc2 Mg6
57.Mxg6 Vxg6
58.Vf2 Vg5
59.Vg2 h4
60.Vh2 h3
61.Vg1 Vf6
62.Vh2 Ve7
63.Vg1 Vd6
64.Vf2 Vc5
65.Vg1 Vb6
66.Vh1 Va5
67.Vg1 Tc6
68.Vh1 Tb7
69.Vg1 Txe4
70.Txe4 Va4
71.Tf5 Vb3
72.Txg4 e4
73.Txh3 Vxc3
74.g4 Vd2 (0-1)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!