100 Ván cờ xuất sắc của Vua Cờ Fischer

97. Ván 97. Arthur Bisguier và Bobby Fischer tại NEW YORK năm 1960-61


Đen đi tiếp nước 29
Đen đi trước (Hình 97)


Tình thế:
Trắng có được 2 Tốt thông được Tượng và Mã yểm trợ nhưng Đen cũng đã kịp đưa được Hậu và Mã vào hậu phương của đối phương. Nếu đi 29. … Md1 thì sau đó Đen sẽ mất Hậu bởi 30. Hd4
Nước đi:
Fischer bèn đi nước then chốt
29. … Hc3!
Đổi Hậu lấy Xe, Tượng và Mã. Ván cờ được tiếp tục
30. Tc3 Md1
Đe dọa Hậu và Tượng Trắng
31. Hd4 Mc3
Đổi xong cây thì thế trận Trắng cũng tan hoang. Với một Hậu đơn độc làm sao chọi với 2 Xe và 1 Mã, chưa nói là Hậu còn phải lo giữ các Tốt Trắng ở các cột a và b mà trước sau cũng mất vì Mã và Xe Đen.
Ván cờ đầy đủ:

Biên bản ván cờ:
1.d4 Mf6
2.c4 g6
3.Mc3 Tg7
4.Mf3 O-O
5.Tf4 c5
6.d5 d6
7.e4 Ha5
8.Td3 Tg4
9.O-O Mbd7
10.h3 Txf3
11.Hxf3 Me5
12.He2 Mxd3
13.Hxd3 a6
14.Td2 Md7
15.b3 Hc7
16.f4 b5
17.cxb5 Hb6
18.Vh2 axb5
19.Mxb5 Txa1
20.Xxa1 Xfc8
21.Hc4 Ha6
22.a4 Mb6
23.Hc2 c4
24.b4 c3
25.Mxc3 Hc4
26.b5 Hd4
27.Te1 Mc4
28.Hf2 Me3
29.Xd1 Hxc3
30.Txc3 Mxd1
31.Hd4 Mxc3
32.b6 Xc5
33.e5 Xxa4
34.b7 Xxd4
35.b8=H+ Vg7
36.exd6 exd6
37.Hxd6 Xcxd5
38.Hc7 Me2
39.f5 Xxf5
40.Ha7 Xfd5
41.Ha1 Mf4 (0-1)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!