Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

12. Phần hai. I. Thủ pháp chiến thuật và sự cấu thành của đòn phối hợp chiến thuật


Thủ pháp chiến thuật thường được vận dụng ở giai đoạn Trung cuộc, đó là sự phối hợp của các quân tạo thành đòn đánh chiến thuật phù hợp với những tình huống cụ thể diễn ra trên bàn cờ, nhằm làm sao đạt được mục tiêu chiến thuật nhanh chóng khống chế đối phương tiến tới giành ưu thế và toàn thắng.
Trắng đi trước (Hình 16)


Ví dụ 1: Thế cờ như ở Hình 16, bên Trắng thoái Mã chiếu Vua đánh lạc hướng, sau đó lại dùng Mã chiếu Vua và tiến tới thắng cờ.
Nước đi như sau:
1. Mc4+ Vd7
2. Mb6+
Một nước bắt đôi
2. … Vc7
3. Mxa4
và Trắng thắng.
Trắng đi trước (Hình 17)

Ví dụ 2: Thế cờ như ở Hình 17, bên Trắng dùng Hậu đánh thẳng vào ô xung yếu chiếu Vua thu hút chú ý, sau đó dùng Mã, Tượng dứt điểm.
Nước đi như sau:
1. Hxh7+!! Mxh7
2. Mg6+ Vg8
3. Ta2+
và hết cờ ở nước tiếp theo. Cũng ở thế cờ này nếu Trắng đi: 1. Mg6+ thì 1. … Vg8; 2. Ta2+ Md5; 3. Mf4 Hf5; sau đó 4. … g5 hoặc 4. … Xf8; Đen còn có thể chống lại.
Trắng đi trước (Hình 18)

Ví dụ 3: Thế cờ như ở Hình 18, bên Trắng đã dùng Hậu đánh thẳng vào ô xung yếu để Vua Đen ăn, sau đó phối hợp các quân khác tạo thế hết cờ.
Nước đi như sau:
1. Hf8+!!
Đòn chiến thuật thu hút Vua Đen ăn sang vị trí không có lợi f8
1. … Vxf8
2. Xa8+
và hết cờ ở 3 nước tiếp theo.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!