Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

13. Phần hai. I. Thủ pháp chiến thuật và sự cấu thành của đòn phối hợp chiến thuật


Đen đi trước (Hình 19)


Ví dụ 4: Thế cờ như ở Hình 19, bên Đen đã đi một nước cờ đột ngột thu hút Hậu Trắng, sau đó phối hợp các quân Xe, Mã, Tượng ... giành chiến thắng.
Nước đi như sau:
1. ... Td3!!
Không chú ý đến sự hiện diện của Hậu Trắng và mở đường g
2. Hxd3 Xg1+!!
Thu hút Vua Trắng đến ô g1
3. Vxg1 e2+
4. Me3
Nếu 4. Vh1 thì 4. ... Hf2
4. ... Xxe3
5. Hf5+ Xe6+
6. Vh1 Hf2
7. Xxe2 Hf1#
Nếu 7. Xg1 thì 7. ... Hxf3+; ...
Trắng đi trước (Hình 20)

Ví dụ 5: Thế cờ như ở Hình 20, bên Trắng đi nước Tốt rất hay thu hút Hậu Đen ăn Tượng đã mở đường cho Mã thực hiện đòn bắt Hậu Đen và tạo thuận lợi cho Tốt phong Hậu dẫn đến thắng lợi.
Nước đi như sau:
1. c5! Hxb5
2. Mc3+ Vxf2
3. Mxb5 g3
4. a7 g2
5. a8H g1H+
6. Vc2 e3
7. Mc3 Hg6+
8. He4 Hf7
9. Md1+
và qua một số nước Đen nhận thua.
Đen đi trước (Hình 21)

Ví dụ 6: Thế cờ như ở Hình 21, bên Đen lúc đầu đã triển khai quân tốt, nhưng sau đó bị bên Trắng đánh một nước hay thu hút đã phải nhận thua cờ.
Nước đi như sau:
1. ... Ha7+
2. Vh1 Mg3+?!
3. hg Xf6
Đe dọa 4. ... Xh6#. Nhưng Trắng đã rất tỉnh táo
4. Xf2!!
Đen không thể 4. ... Hxf2 vì 5. Hxa8+, còn trong trường hợp đổi Mã cũng không ảnh hưởng gì
4. ... g5
5. Hf3 g4
6. He2 Xaf8
7. Hd2 Xh6+
8. Vg1 Xf5
9. Hd4+
và Đen nhận thua.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!