Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

14. Phần hai. II. Đòn đánh phối hợp bắt đôi


Đây là một đòn đánh tấn công của một quân cùng một lúc vào hai quân của đối phương. Đòn chiếu đôi trong khi thi đấu cũng là một dạng đặc biệt của đòn bắt đôi.
Căn cứ vào đặc điểm của đòn đánh, trong quá trình thi đấu nếu thấy sự bố trí quân của đối phương không hợp lý hoặc không được bảo vệ … thì có thể xem xét đến việc có nên sử dụng đòn đánh đôi hay không. Sau đây là một số dạng bài tập thực hiện đòn bắt đôi thường gặp.
Trắng đi trước (Hình 22)


Bài tập 1: Thế cờ như ở Hình 22, bên Trắng lúc này đang hơn Đen một Tốt ở vị trí có thể phong Hậu, song Trắng đã quyết định bỏ Tốt, sử dụng quân Xe bắt Xe Đen tạo thế thắng cờ.
Nước đi như sau:
1. Xa8!
Đe dọa Tốt phong Hậu
1. … Xxh7
2. Xa7+
và nước tiếp
3. Xxh7
Dẫn tới thắng cờ.
Trong thế cờ này nếu vị trí của Vua Đen ở b7 thì Xe Trắng không thể thực hiện được nước đôi Xh8 – a8 – a7+ và ván đấu dẫn đến hòa cờ.
Trắng đi trước (Hình 23)

Bài tập 2: Thế cờ như ở Hình 23, bên Đen hơn Trắng một Tượng, lại có Tốt g1 sẵn sàng phong Hậu thế cờ rất mạnh. Bên Trắng đến lượt đi đã thực hiện một nước hay và chuyển được thành cờ hòa.
Nước đi như sau:
1. Vh3!! g1M+
Đen nếu đi Tốt phong Hậu hoặc Xe thì Trắng sẽ bị pat – Hòa cờ. Còn nếu phong Tượng thì không đủ sức mạnh để thắng
2. Vg2 Me2
3. Vf1
Đòn bắt đôi và Đen lúc này mất quân không thể thắng, cuối cùng hòa cờ.
Trắng đi trước (Hình 24)

Bài tập 3: Thế cờ như ở Hình 24, bên Trắng các quân chiếm giữ các vị trí hay, có ưu thế hơn Đen, lại được quyền đi trước. Tuy nhiên trong khi thi triển nước đôi không tính hết nước phản công của Đen đã bị động đi nước kém dẫn tới thua cờ.
Nước đi như sau:
1. de de
2. Hc3
Đánh đòn bắt đôi vào Tốt a5 và e5. Không đánh giá hết đòn phản công nước đôi của Đen
2. … Tb4
3. Hxe5?? Hxe5
4. Mxe5 Tc3
Và Đen dễ dàng thắng.
Đen đi trước (Hình 25)

Bài tập 4: Thế cờ như ở Hình 25, hai bên sau khi triển khai quân được một số nước có thế cờ gần như cân bằng. Đến lượt Đen đi đã vận dụng hai nước bắt đôi để tạo thế hơn quân cho mình bằng cách đẩy Tốt thực hiện đòn bắt đôi buộc Vua Trắng phải nghĩ tới sự nguy hiểm.
Nước đi như sau:
1. … d3!
Đòn đôi thu hút
2. Txd3 e4
3. Te2 ef
và Đen thắng quân.
Trắng đi trước (Hình 26)

Bài tập 5: Thế cờ như ở Hình 26, bên Trắng đi trước đã thực hiện thành công đòn tấn công đôi buộc bên Đen phải chấp nhận thua cờ.
Nước đi như sau:
1. Xd8+ Vg7
2. f5!
Một nước hay
2. … Txf5
3. Hc5!
Tấn công đôi Tượng Đen f5 và ô f8. Bên Đen không còn cách chống đỡ nhận thua.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!