Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

15. Phần hai. II. Đòn đánh phối hợp bắt đôi


Đen đi trước (Hình 27)


Bài tập 6: Thế cờ như ở Hình 27, bên Đen được quyền đi trước đã đẩy Tốt chiếu Vua, đe dọa Xe Trắng, sau đó ăn Xe phong Hậu thực hiện đổi quân tạo thế giành thắng lợi.
Nước đi như sau:
1. … g2+!
Đòn tấn công bắt đôi
2. Vg1
Nếu Vua Trắng đi 2. Vxg2 thì rơi vào bẫy nước đôi của Đen đi 2. … Mxe3+
2. … gfH+
3. Hxf1 Mxe3
4. Hh3 Mxf5
Và Trắng nhận thua
Trắng đi trước (Hình 28)

Bài tập 7: Thế cờ như ở Hình 28, bên Trắng hiện tại có ưu thế hơn Đen, các quân mạnh chiếm giữ trung tâm. Nhưng do vội vàng bên Trắng đã đi một nước kém để bên Đen lợi dụng đánh đòn bắt đôi tạo thế hơn quân và giành thắng lợi cuối cùng.
Nước đi như sau:
1. Vh2??
Một nước kém
1. … Mg4+
2. Vh1 Me5
Nước bắt đôi Hd3 và Xf3
Đen thắng.
Trắng đi trước (Hình 29)

Bài tập 8: Thế cờ như ở Hình 29, bên Trắng đã sử dụng chiến thuật đổi quân để tạo yếu điểm cho thực hiện tấn công bắt đôi bên Đen, buộc Đen phải chấp nhận thua cờ.
Nước đi như sau:
1. Mxf7! Xxf7
2. Xxf7 Vxf7
3. e6+
Nước đôi chiếu Vua và đe dọa Hậu
3. … Hxe6
Nếu Đen 3. … Vxe6 thì 4. Hh3+ và 5. Hxd7
4. Mg5+
Nước đôi Hậu và Vua. Đen mất Hậu và chấp nhận thua.
Trắng đi trước (Hình 30)

Bài tập 9: Thế cờ như ở Hình 30, hiện tại bên Đen có thế cờ hay hơn Trắng. Bên Trắng đã sử dụng chiến thuật liên tục đổi quân để Đen rơi vào thế bất lợi, tạo thuận lợi cho Trắng bắt đôi và giành thắng lợi cuối cùng.
Nước đi như sau:
1. Me8! Vg6!
Trắng có ý đe dọa 2. Mg7+ Vg6; 3. Tf5# hoặc 2. Tf5 và 3. Mg7#
2. h5+! Xxh5
3. f5+! Xxf5
4. g4!
Bắt đôi
4. … Xe5
5. Tf5+! Xxf5
6. Mg7!!
Một trong hai Xe Đen bị bắt – Trắng thắng.
Đen đi trước (Hình 31)

Bài tập 10: Thế cờ như ở Hình 31: Hiện tại thế cờ hai bên ngang nhau, bên Đen đã đi một nước sai lầm tạo điều kiện để Trắng lợi dụng đánh đòn bắt đôi giành thế và thắng cờ.
Nước đi như sau:
1. … Mfxe4??
2. Txe4 Mxe4
3. Ha4+
Đòn bắt đôi chiếu Vua đe dọa Mã
3. … Td7
4. Hxe4
Và Trắng thắng.
Trắng đi trước (Hình 32)

Bài tập 11: Thế cờ như ở Hình 32, thế cờ hai bên đang ở thế cân bằng, bên Trắng đã đi liên tiếp các nước sai lầm và không tính hết sức mạnh đòn phản công nước bắt đôi khi đánh ra nên phải nhận hậu quả thua cờ.
Nước đi như sau:
1. Txa7?
Nước sai lầm
1. … Xxa7
2. Mxe5??! Xxe5
3. Hd4
Đòn đôi bắt Xe
3. … Hb8!
Đòn phản công chống nước đôi tuyệt vời
4. f4 Tc5
Trắng nhận thua.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!