Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

17. Phần hai. III. Đòn đánh phối hợp giằng quân


Trắng đi trước (Hình 38)


Bài tập 6: Thế cờ như ở Hình 38, bên Đen có thế cờ ưu hơn Trắng, nên đã có phương án phá vỡ sự giằng quân của Trắng để giành ưu thế về lực lượng quân của mình.
Hiện tại bên Trắng đang có sự đe dọa bằng nước đi 1. … Hf3 và 2. … Hh1+ và Trắng cần có phương án chống lại và Trắng đã đi
1. Td1 Xc1
2. Vf2 Hh3
3. Ve1 Tf3!
4. Hd3 Hg4
5. a4 Txd1
6. Xxd1 Xxd1+
7. Hxd1 Hxd1+
8. Vxd1 Vf8
Và Đen dễ dàng hơn Tốt.
Trắng đi trước (Hình 39)

Bài tập 7: Thế cờ như ở Hình 39, bên Trắng đã lợi dụng lợi thế giằng quân đã đi một nước Hậu quyết định, sau đó phối hợp Hậu và Tượng chiếu Vua giành toàn thắng.
Nước đi như sau:
1. Hg5!
Một nước hay nhằm phá thế giằng quân
1. … d5
2. Hg7+! Txg7
3. Txg7+ Vg8
4. Tf6#
Trắng thắng.
Đen đi trước (Hình 40)

Bài tập 8: Thế cờ như ở Hình 40, bên Đen đang có thế giằng quân giữa Tượng b7 của Đen và Tượng e4, Vua h1 của Trắng. Do đó đã lợi dụng quyền đi trước dùng Hậu tấn công sự giằng quân đó để giành toàn thắng.
Nước đi như sau:
1. … Hf5!
2. Mc3 Xfe8
3. Xe1 Xxe4
4. Mxe4 Xe8
5. g4 Xxe4!
6. gf Xxe1#
Đen thắng.
Trắng đi trước (Hình 41)

Bài tập 9: Thế cờ như ở Hình 41, hiện tại hai bên đang ở thế giằng quân đặc biệt. Bên Trắng có ưu thế hơn do được quyền đi trước, đã dùng Hậu liên tục chiếu Vua để giành thắng lợi toàn cuộc.
Nước đi như sau:
1. Hc7+ Ve8
Nếu 1. … Vf8??; 2. Hd8#
2. Hc8+!
Và Đen nhận thua, vì nếu Đen đi 2. … Ve7 thì 3. Xxd5!. Để bảo vệ hết cờ 4. Hd8# hoặc 4. Xd7# Đen cần phải bỏ Hậu, hay sau 3. … ed; 4. Hxh3 hay là 3. … Hf1 (h1)+; 4. Xd1.
Trắng đi trước (Hình 42)

Bài tập 10: Thế cờ như ở Hình 42, bên Đen đang ở thế giằng quân theo đường chéo a2 – g8. Bên Trắng lợi dụng đã dùng Hậu đánh đòn chiếu Vua buộc Vua Đen rời khỏi thế giằng quân và sau đó thua cờ.
Nước đi như sau:
1. He8+ Tf8
2. Xh8+! Vxh8
3. Hxf8+ Vh7
4. Hf7+ Vh6
5. Te5!
Và Đen nhận thua.
Trắng đi trước (Hình 43)

Bài tập 11: Thế cờ như ở Hình 43, bên Đen đang ở thế giằng quân của 3 Tốt bảo vệ Vua. Bên Trắng đã sử dụng quân Hậu tấn công phá vỡ thế giằng quân của Đen, tạo ưu thế và giành thắng lợi toàn cuộc.
Nước đi như sau:
1. Hxh7+!!
Một nước thí Hậu rất hay, tạo thế giằng quân cho Trắng
1. … Vxh7
2. Xh5+ Vg8
3. Xh8#
Trắng thắng.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!