Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

18. Phần hai. III. Đòn đánh phối hợp giằng quân


Trắng đi trước (Hình 44)


Bài tập 12: Thế cờ như ở Hình 44, bên Trắng hy sinh Tượng để nhử Vua Đen đến hàng ngang thứ 7 và tạo thành giằng quân. Sau đó dùng Hậu bắt Tượng Đen tạo thế hết cờ.
Nước đi như sau:
1. Th7+!
Nhử Vua Đen ăn Tượng h7 tạo thế giằng quân ở hàng ngang thứ 7
1. … Vxh7
2. Hxe6
Và Đen nhận thua.
Trắng đi trước (Hình 45)

Bài tập 13: Thế cờ như ở Hình 45, bên Trắng không nhận ra yếu điểm đã đi một nước Hậu kém để Đen lợi dụng giằng quân đánh Mã tạo ưu thế thắng cờ.
Nước đi như sau:
1. Hd3?
Nước này nên đi 1. Mf2
1. … Mgf6
2. Mf2 Xe1+!
3. Vxe1 Hxd3
Và Trắng thua.
Trắng đi trước (Hình 46)

Bài tập 14: Thế cờ như ở Hình 46, bên Trắng đã liên tiếp thứ hai quân Tốt để tạo thế giằng quân, chiếm ưu giành thắng lợi.
Nước đi như sau:
1. f6! ef
2. gf Txf6
Nếu Đen đi 2. … Mxf6 thì 3. Tg5; còn nếu 2. … Th8 thì 3. Me7+
3. Xxf6! Mxf6
4. Tg5
Và Trắng thắng.
Trắng đi trước (Hình 47)

Bài tập 15: Thế cờ như ở Hình 47, bên Trắng đi Vua tạo thế giằng quân cho Đen lợi dụng tiến hành tổ chức tấn công và cuối cùng đã phải chấp nhận thua cờ.
Nước đi như sau:
1. Vg2 Txe3
2. Mxe3 Xxe3
3. Hxc5 Xxe2+
4. Xf2
Nếu 4. Vh1 thì Đen 4. ... Ma6!
4. ... Xxf2+
5. Hxf2 Xxa4
6. a3
Nếu 6. Hb2 thì 6. ... Hc8!, không đi 6. ... Hc6?; 7. Xd1 Xxa2??; 8. Xd8+ hoặc 6. ... Xxa2??; 7. Hxa2 Mxa2; 8. Xxb7
6. ... Xxa3
7. He2 Xa8
8. c5 Ha6!
Giải phóng sự tấn công Hậu Trắng.
9. Hxa6 Mxa6
10. Xa1 Mc7
11. Xxa8+ Mxa8
12. Vf2 Vf8
13. Ve3 Ve7
14. Vd4 Ve6
15. f4 f6
16. Vc4 Mc7
Và Trắng nhận thua.
Trắng đi trước (Hình 48)

Bài tập 16: Thế cờ như ở Hình 48, đây là thế cờ hai bên đã thực hiện được 10 nước. Đến lượt bên Trắng đi, trong quá trình thi triển đã xuất hiện những điểm yếu để bên Đen lợi dụng tạo thế tấn công phối hợp giằng quân và nước đôi giành ưu thế và thắng cuộc.
Nước đi như sau:
11. Mxg5 hg
12. Txg5 He6
Quan trọng trước hết là giải thoát giằng quân
13. f4 ef
14. Xxf4 Mh7
15. Tg4 Hg6
16. Tf5 Txf5
17. ef Hg7
18. f6 Hg6
19. Th4 Vh8
20. d4
Nếu 20. Xg4 thì 20. ... Hh6 và 21. ... Xg8
20. ... Xg8
21. Hf3 Xae8
22. c3 Xe3
23. Hf1
Nếu 23. Hf2 thì 23. ... Xge8, không đi 23. Hxe3?? vì 23. ... Hxg2#
23. ... Xe4
24. Xxe4 Hxe4
25. Tg3 He3+
26. Vh1 Hg5
27. Hd3 Mxf6
28. Xf1 Mh5!
29. Xxf7
Nếu 29. Xf5 thì 29. ... Hc1+; 30. Xf1 Xxg3!; 31. hg Hxf1+; 32. Hxf1 Mxg3+; thắng dễ dàng
29. ... Mxg3+
30. hg Hh5+
Đen đánh đôi - Trắng nhận thua.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!