Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

56. Phần hai. XIV. Đòn đánh phối hợp ngăn cản


Trắng đi trước (Hình 226)


Bài tập 6: Thế cờ như ở Hình 226, bên Trắng được quyền đi trước đã đi một nước Hậu hay tạo thuận lợi cho thực hiện ý đồ chiến thuật phối hợp các quân tấn công Vua đối phương giành hiệu quả tốt nhất.
Nước đi như sau:
1. Hh6! Hxe1+
2. Tf1
Nếu 2. Vg2 thì 2. … Me3+; 3. Mxe3 Hd2+ và 4. … Hxd3; không đe dọa được Vua Đen
2. … Xe8
3. Hg7#
Trắng thắng.
Đen đi trước (Hình 227)

Bài tập 7: Thế cờ như ở Hình 227, bên Đen là người đi trước đã quyết định đi một nước Mã rất hay, nó không chỉ ngăn cản Tượng bảo vệ Xe Trắng mà còn chiếu Vua Trắng bắt Xe, tạo thuận lợi cho Đen thực hiện ý đồ chiến thuật tấn công Vua Trắng giành thắng lợi.
Nước đi như sau:
1. ... Me2+!!
2. Txe2 Hxe3+
3. Vh1 fg
4. Hb1 Hg3
5. Hd1 Tf5
6. d5 Hh4+
7. Vg1 g3
8. Th5 Xf8
Và Trắng nhận thua. Đen thắng.
Trắng đi trước (Hình 228)

Bài tập 8: Thế cờ như ở Hình 228, bên Trắng với ưu thế của người đi trước đã quyết định dùng Tượng tấn công Vua, uy hiếp Hậu Đen. Đây là một nước Tượng hay, không chỉ ngăn cản được sự liên kết bảo vệ cho nhau giữa Hậu và Xe mà còn thực hiện chiếu Vua Đen tạo cơ hội cho các quân bên Trắng thực hiện chiến thuật phối hợp tấn công vây bắt Vua giành thắng lợi.
Nước đi như sau:
1. Td5+! cd
2. Xh8+! Vxh8
3. Hh5+ Vg8
4. Hh7+ Vf8
5. Xxf6+ Ve8
6. Hg8+ Ve7
7. Hf7#
Trắng thắng.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!