Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

58. Phần hai. XV. Đòn đánh tiêu diệt quân bảo vệ


Trắng đi trước (Hình 232)


Bài tập 3: Thế cờ như ở Hình 232, bên Trắng đi trước đã đi một nước Hậu chiến thuật làm cho Đen không chú ý phòng thủ tới ô xung yếu e7. Đây chính là chỗ sơ hở cho Mã Trắng thực hiện chiếu Vua tạo cơ hội cho Trắng thực hiện chiến thuật phối hợp Hậu Xe Mã tấn công vây bắt Vua Đen thành công.
Nước đi như sau:
1. Hg5 g6
2. Me7+ Vg7
3. Xxd7! Txd7
4. Hf6+ Vh6
5. Xf5! Ha7+
6. Vf1
Đe dọa 7. Xh5#
6. ... Txf5
7. Mxf5#
Trắng thắng.
Trắng đi trước (Hình 233)

Bài tập 4: Thế cờ như ở Hình 233, hai bên đã thực thi được 13 nước. Bên Trắng là người đi tiếp đã dùng Xe đánh thẳng vào Mã bảo vệ của Đen, tạo cơ hội cho Trắng thực hiện chiến thuật tiêu diệt quân bảo vệ tấn công Vua đối phương thành công.
Nước đi như sau:
14. Xxf6!! Th8
Nếu 14. ... ef thì 15. Txg7 và 16. Hh7#; còn nếu 14. ... Txf6 thì 15. Tg7!!
15. Xf1 Xe8
16. Tf8! Tf6
17. Xxf6! ef
18. Hh6!!
Nếu 18. Hh7+? thì 18. ... Vxf8
18. ... Xxf8
19. Hh7#
Trắng thắng.
Trắng đi trước (Hình 234)

Bài tập 5: Thế cờ như ở Hình 234, bên Trắng là người đi trước đã thấy được quân Mã Đen e5 là quân quan trọng bảo vệ ô g6 không cho Mã Trắng có điều kiện tấn công Vua, nên đã quyết định dùng Xe ăn Mã Đen tạo cơ hội để các quân của Trắng phối hợp thực hiện ý đồ chiến thuật tấn công vây bắt Vua đối phương giành thắng lợi.
Nước đi như sau:
1. Xxe5! de
2. Tc4+ Vh8
Nếu 2. ... Xf7 thì 3. Xd8#
3. Mg6+! hg
4. Xh1+ Th3
5. Xxh3#
Trắng thắng.
Trắng đi trước (Hình 235)

Bài tập 6: Thế cờ như ở Hình 235, bên Trắng là người đi trước đã nhìn thấy sự lợi hại của quân Xe, Mã liên kết bảo vệ Vua Đen, vì vậy ngay ở nước đầu tiên Trắng đã quyết định dùng Hậu đánh thẳng vào Mã ở f8 chiếu Vua, buộc Xe Đen phải rời khỏi vị trí bảo vệ, tạo cơ hội cho Trắng phối hợp chiến thuật tấn công Vua giành thắng lợi.
Nước đi như sau:
1. Hxf8+! Xxf8
2. Xxh7+! Vxh7
3. Xh1+ Th3
4. Xxh3#
Trắng thắng.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!