Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

7. Phần một. II. 2. Đổi quân trong trung cuộc


Trung cuộc là giai đoạn giữ một vai trò hết sức quan trọng không chỉ nó là giai đoạn diễn ra sự tranh giành quyết liệt nhất giữa hai kỳ thủ nhằm nhanh chóng đạt tới kết quả thắng, hòa hay bại của một ván đấu mà còn là giai đoạn hao tổn lực lượng nhất nhằm đơn giản hóa thế cờ thông qua việc áp dụng các loại hình chiến thuật, chiến lược, trong đó có đổi quân.
Trong một ván đấu, ở giai đoạn nào cũng có đổi quân. Tuy nhiên ở giai đoạn Khai cuộc mục tiêu cơ bản là nhanh chóng triển khai lực lượng, củng cố ưu thế ở khu trung tâm, nên đổi quân chỉ nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược ở trung cuộc là tạo ra Tốt yếu trong thế trận của đối phương mà thôi. Còn ở giai đoạn trung cuộc thì khác hẳn, bởi vì trong giai đoạn này đổi quân nằm trong việc thực hiện mục tiêu chiến thuật với các tiêu chí rất rõ ràng như: Đổi quân để khẳng định ưu thế về lực lượng; Đổi quân với số lượng lớn để nhanh chóng chuyển giai đoạn đơn giản hóa thế cờ nhằm tạo sự dễ dàng trong tấn công và phòng thủ; Đổi quân từ thế cân bằng nhằm tạo ra ưu thế về không gian, thời gian hay ở một khu vực nào đó.
Trắng đi trước (Hình 9)


Ví dụ: Thế cờ như ở Hình 9, hai bên đã kết thúc nước thứ 20. Bên Trắng đến lượt đi tiếp, lúc này hơi có ưu thế nhưng đã thực hiện đổi quân với số lượng lớn nhằm đơn giản hóa thế cờ và chuyển sang giai đoạn dễ dàng tấn công hơn.
Nước đi tiếp theo như sau:
21. f5 Xxc1
22. Xxc1 exf5
23. Mxf5 Tf6?
Đen đi nước sai lầm chiến thuật dẫn đến thua cờ
24. Txb4 Mxb4
25. Txf7+
Đến đây Đen chấp nhận thua cờ.
Trắng đi trước (Hình 10)

Ví dụ: Thế cờ như ở Hình 10, hai bên đã hoàn thành nước thứ 26. Đến lượt Trắng đi đã thực hiện đổi quân để khẳng định ưu thế về lực lượng.
Nước đi tiếp theo như sau:
27. Mb8
Đây là nước hay, buộc Đen phải đổi Hậu và sau đó đổi tiếp một số quân khác để khẳng định hơn Tốt a2
27. ... Tb8
28. Hc8 Hxc8
29. Xc8 Vg7
30. Tf8 Vh8
31. Xb8 h5
32. Td6 Vh7
33. Te5 Mg8
34. h4 f6
35. Tf4 Xa7
36. Xb5 Mh6
37. a4 Mf7
38. a5 Md8
39. Tb8 Xd7
40. a6 Mc6
41. Xb6 Mb8
42. Xb8 Vh6
43. Xb7 Xd6
44. a7 Xa6
45. f4 Xa2
46. Vf1 g5
47. g3
Trắng thắng.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!