Cờ Vua - Đòn chiến thuật tấn công trong trung cuộc

9. Phần một. II. 4. Tấn công và phòng thủ


Trong quá trình triển khai một ván đấu, để có ưu thế trong mỗi nước đi dẫn tới một ván đấu thắng lợi, chúng ta không thể chỉ có tấn công mà không phòng thủ và ngược lại cũng không chỉ có phòng thủ mà quên tấn công. Tuy nhiên trước khi phát động tấn công bao giờ cũng nên giành một chút thời gian để phân tích đánh giá một cách tổng thể cả bên mình và bên đối phương, sau đó mới là xác định mục tiêu và phương hướng tấn công.
a. Tấn công:
Việc xác định và lựa chọn mục tiêu tấn công chính, phải dựa vào sự phân tích đánh giá mạnh, yếu và phải là điểm yếu nhất của đối phương. Ví dụ như tấn công vào cánh Hậu, cánh Vua, trung tâm hay tấn công đồng thời cả hai cánh …
– Nếu tấn công Vua, chúng ta cần lưu ý:
Khi Vua đối phương chưa nhập thành cần nhanh chóng tạo ra sự tranh giành căng thẳng ở một khu vực nào đó để kìm hãm sự phát triển quân của đối phương và không cho Vua của đối phương di chuyển về các cánh. Để làm được điều này đôi lúc chúng ta cũng phải hy sinh quân để tạo thế và mở đường cho tấn công trực diện vào Vua đối phương.
Khi Vua đối phương đã nhập thành, chúng ta cần phân biệt Vua nhập thành trái chiều hay cùng chiều với Vua bên mình. Bởi vì nếu Vua nhập thành trái chiều là dấu hiệu sẽ xảy ra một cuộc chiến căng thẳng vì phương tiện chủ yếu của tấn công Vua nhập thành trái chiều là Tốt với sự hỗ trợ của các quân khác, điều này sẽ tạo ra điểm yếu trong sự phòng thủ của Vua bên mình. Do đó khi sử dụng Tốt tấn công nhất thiết phải tạo được một cấu trúc Tốt mạnh trong tấn công, đồng thời phải luôn lưu ý phòng ngừa sự phản công của đối phương bên phía Vua mình.
Trắng đi trước (Hình 13)


Ví dụ: Thế cờ như ở Hình 13. Đây là cục diện sau khi hai bên đã thực thi được 15 nước. Đến lượt Trắng đi. Nhìn vào thế cờ chúng ta có thể thấy cuộc chiến ở đây chủ yếu tấn công bằng Tốt, bên Trắng có ưu thế lực lượng đã dồn sang cánh Vua trong khi bên Đen đưa lực lượng sang cánh Vua rất khó khăn. Trắng cũng cần lưu ý phòng thủ sự tấn công của Đen bên cánh Hậu.
Nước đi tiếp theo như sau:
16. g4 Hb7
17. h4 b5
18. Hd3! Me8?
19. h5 Xf6
Nếu 19. ... Tg5 thì 20. h6 Th6; 21. g5; Còn nếu 20. ... Tf4 thì 21. hg Mg7; 22. Hh7 Vf7; 23. Tf4; Lại nếu 20. ... gh thì 21. Me6 de; 22. Tg5
20. g5 Xd6
21. Hf5 b4
22. ab a5
23. g6 Mf6
24. h6 hg
25. Hg6 Tf8
26. h7 Mh7
27. Hh7+ Vf7
28. Hf5 Vg8
29. Mg6 Xf6
30. Xh8+ Vf7
31. Me5+ Ve8
32. Hd7#
Trắng thắng.
Còn nếu Vua đối phương nhập thành cùng chiều thì lực lượng chủ yếu sử dụng tấn công Vua nhập thành cùng chiều là các quân nặng và nhẹ trực diện với Vua nhằm phá hủy hàng rào phòng thủ Vua.
Trắng đi trước (Hình 14)

Ví dụ: Thế cờ như Hình 14, Hai bên đã thực hiện được 10 nước và kết thúc giai đoạn Khai cuộc. Thế cờ lúc này có trung tâm ổn định, các quân bên Trắng đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công Vua Đen đã nhập thành cùng chiều bằng các quân nặng và Tốt.
Nước đi tiếp theo như sau:
11. e5 Txf3
12. Txf3 de
13. fe Xxe5
14. Tf4 Xe8
15. Hb3 Hd7
16. Mb5 Ma6
17. Md6 Xe7
18. Mxb7 Me4
19. d6 Xee8
20. Ma5 Td4+
21. Vh1 Xab8
22. Hc4 Mb4
23. a3 Mf2+
24. Xxf2 Txf2
25. ab Xxb4
26. Tc6 Hd8
27. d7 Xxc4
28. deH+ Hxe8
29. Txe8
Đen nhận thua.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!