Luật cờ vua

1. Mục lục


Nội dung chính Trang
I. Luật Cờ Vua – Điều 1: Bàn cờ 2
I. Luật Cờ Vua – Điều 2: Quân cờ 2
I. Luật Cờ Vua – Điều 3: Quyền đi quân 2
I. Luật Cờ Vua – Điều 4: Nước đi 2
I. Luật Cờ Vua – Điều 5: Cách đi quân 3
I. Luật Cờ Vua – Điều 6: Hoàn thành nước đi 4
I. Luật Cờ Vua – Điều 7: Chạm quân 4
I. Luật Cờ Vua – Điều 8: Những vị trí đứng quân sai luật 5
I. Luật Cờ Vua – Điều 9: Chiếu Vua 5
I. Luật Cờ Vua – Điều 10: Kết thúc ván cờ 6
I. Luật Cờ Vua – Điều 11: Ghi chép ván cờ 7
I. Luật Cờ Vua – Điều 12: Đồng hồ thi đấu 8
I. Luật Cờ Vua – Điều 13: Hoãn đấu 9
I. Luật Cờ Vua – Điều 14: Đấu tiếp ván cờ hoãn đấu 10
I. Luật Cờ Vua – Điều 15: Tư cách đấu thủ 11
I. Luật Cờ Vua – Điều 16: Trọng tài 12
I. Luật Cờ Vua – Điều 17: Ghi kết quả 12
I. Luật Cờ Vua – Điều 18: Giải thích luật 12
I. Luật Cờ Vua – Điều 19: Giá trị của luật cờ vua 12
II. Thể lệ thi đấu – Điều 1: Điều hành thi đấu 13
II. Thể lệ thi đấu – Điều 2: Điều lệ giải 13
II. Thể lệ thi đấu – Điều 3: Tiến hành đấu tiếp sau khi hoãn đấu 14
II. Thể lệ thi đấu – Điều 4: Không tuân theo quy tắc 14
II. Thể lệ thi đấu – Điều 5: Trọng tài 15
II. Thể lệ thi đấu – Điều 6: Số lượng trọng tài 15
II. Thể lệ thi đấu – Điều 7: Các hình thức thi đấu 15
II. Thể lệ thi đấu – Điều 8: Thi đấu đối kháng 15
II. Thể lệ thi đấu – Điều 9: Hệ thống vòng tròn 15
II. Thể lệ thi đấu – Điều 10: Hệ thống Svennhigen 16
II. Thể lệ thi đấu – Điều 11: Hệ thống Ôlympic 16
II. Thể lệ thi đấu – Điều 12: Hệ Thuỵ Sỹ 16
II. Thể lệ thi đấu – Điều 13: Hệ Thuỵ Sỹ được điều chỉnh 17
II. Thể lệ thi đấu – Điều 14: Hệ Thuỵ Sỹ theo bốc thăm 18
II. Thể lệ thi đấu – Điều 15: Đấu đối kháng theo vòng 19
II. Thể lệ thi đấu – Điều 16: Thi đấu đồng đội 19
II. Thể lệ thi đấu – Điều 17: Giải thích 19
III. Phụ lục 1 20
III. Phụ lục 2 21
III. Phụ lục 3 22
III. Phụ lục 4 23
trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!