Luật cờ vua

10. I. Luật Cờ Vua - Điều 14


ĐIỀU 14: ĐẤU TIẾP VÁN CỜ HOÃN ĐẤU

14 – 1: Khi tiếp tục đấu, vị trí quân cờ được bày lại theo đúng thế cờ lúc hoãn đấu và thời gian đã sử dụng của mỗi đấu thủ được xác định trên đồng hồ.
14 – 2: Phong bì chỉ được mở ra, khi có mặt đấu thủ có lượt đi (là đấu thủ phải đi nước đáp lại nước đi để trong phong bì). Đồng hồ của đấu thủ đó cũng được chạy khi nước đi trong phong bì được thực hiện trên bàn cờ.
a. Nếu 2 đấu thủ đã thoả thuận cờ và thông báo quyết định đó cho trọng tài thì dù khi mở phong bì thấy nước đi đã ghi trong biên bản không đúng luật, thì trọng tài vẫn chấp nhận hoà.
b. Nếu 1 trong 2 đấu thủ thông báo với trọng tài là xin thua cờ và khi mở phong bì, thấy nước đi của đấu thủ đó không thể thực hiện được hoặc nước đi không đúng Luật thì trọng tài vẫn chấp nhận đấu thủ đó thua cờ.
14 – 3: Nếu đến giờ thi đấu, đấu thủ phải đi tiếp nước đi cuối cùng trong biên bản chưa có mặt, thì đồng hồ của đấu thủ đó sẽ được cho chạy, nhưng phong bì chỉ được mở ra khi đấu thủ đó có mặt.
14 – 4: Nếu đấu thủ đã ghi nước đi cuối cùng trong biên bản cho vào phong bì mà vắng mặt; thì đấu thủ có lượt đi không nhất thiết phải thực hiện nước đi đáp lại trên bàn cờ, mà có quyền ghi nước đi đó vào biên bản và cho vào phong bì rồi ngừng đồng hồ của mình và cho đồng hồ của đối phương chạy. Phong bì được giao cho trọng tài và mở ra khi đấu thủ kia đến.
14 – 5: Nếu phong bì có để những nước đi (theo Điều 13) bị mất:
a. Ván cờ phải được tiếp tục với vị trí các quân và thời gian đã sử dụng như trước khi hoãn đấu.
b. Nếu các quân không xếp lại đúng vị trí, thì ván cờ được huỷ bỏ và thi đấu ván cờ mới.
c. Nếu thời gian đã sử dụng không khôi phục lại được chính xác, điều này sẽ do trọng tài quyết định, đấu thủ có lượt đi cứ thực hiện nước đi của mình trên bàn cờ.
14 – 6: Nếu ở thời điểm thi đấu tiếp tục (sau hoãn đấu), thời gian đã sử dụng được chuyển không chính xác trên đồng hồ của 1 đấu thủ và 1 đấu thủ đã phát hiện ra điều đó trước khi thực hiện nước đi đầu tiên của mình, thì sai sót đó phải được sửa. Nếu không phát hiện ngay thì trận đấu sẽ tiếp tục với thời gian đã ghi trên đồng hồ, trừ phi trọng tài cho rằng sai sót đó gây hậu quả nghiêm trọng.
14 – 7: Thời gian thi đấu cho các ván cờ hoãn đấu được theo dõi trên 1 đồng hồ chuẩn của Ban tổ chức kể cả giờ bắt đầu và giờ kết thúc buổi đấu, điều này phải được thông báo trước cho các đấu thủ.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!