Luật cờ vua

12. I. Luật Cờ Vua - Từ điều 16 đến điều 19


ĐIỀU 16: TRỌNG TÀI

Trọng tài là người điều khiển thi đấu và có nhiệm vụ:
16 – 1: Theo dõi việc thực hiện đúng Luật chơi và thi đấu của đấu thủ.
16 – 2: Theo dõi việc ghi chép biên bản, thời gian qui định cho phép lập lại thế cờ lúc hoãn đấu khi tái đấu, bảo đảm việc chấp hành đúng Luật ở Điều 13, đặc biệt là ghi chép trên mặt phong bì và bảo quản tốt những phong bì của các ván cờ hoãn đấu cho đến khi tái đấu …
16 – 3: Theo dõi việc thực hiện các quyết định chung và giải quyết các thắc mắc và khiếu nại của đấu thủ.
16 – 4: Theo dõi và bảo đảm cho không khí thi đấu được tốt đẹp, yên lặng, trật tự, không cho phép những sự việc và hành động có ảnh hưởng đến đấu thủ đang thi đấu.
16 – 5: Xử lý các đấu thủ phạm lỗi hoặc vi phạm Luật.

ĐIỀU 17: GHI KẾT QUẢ

Mỗi ván cờ đều có thắng, thua và ghi như sau:
– Đấu thủ thắng cờ được: 1 điểm
– Đấu thủ thua cờ được: 0 điểm
Nếu là ván cờ hoà thì mỗi đấu thủ được 1/2 điểm.

ĐIỀU 18: GIẢI THÍCH LUẬT

Trong quá trình thực hiện, vận dụng Luật nếu có điều gì thắc mắc phải đề nghị Liên đoàn Cờ Vua Thế Giới (FIDE) xem xét và giải quyết.
Những quyết định FIDE công bố, bắt buộc các Liên đoàn Cờ là thành viên của FIDE phải thi hành nghiêm túc. Những câu hỏi hoặc các kiến nghị do các Liên đoàn Cờ trong FIDE gửi lên FIDE phải có chứng cứ đầy đủ và bằng văn bản.

ĐIỀU 19: GIÁ TRỊ CỦA LUẬT CỜ VUA

Văn bản tiếng Anh được coi là bản gốc của Luật Cờ Vua, đã được chấp nhận ở Đại hội FIDE năm 1984, và những điều bổ sung được chấp nhận ở Đại hội FIDE năm 1988 bắt đầu có hiệu lực khi các đấu thủ thi đấu. Những thay đổi phải được thông báo – hạn cuối cùng là ngày 01 tháng 3 năm 1989.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!