Luật cờ vua

17. II. Thể lệ thi đấu - Điều 13


ĐIỀU 13: HỆ THUỴ SỸ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH

a. Các đấu thủ được sắp xếp thứ tự theo hệ số quốc tế (Êlô) (bắt đầu từ cao nhất), trong trường hợp có cùng hệ số (hoặc không có) xếp theo danh hiệu quốc tế được phong, hệ số của quốc gia hoặc cuối cùng là theo bốc thăm.
b. Những đấu thủ có cùng số điểm hợp thành nhóm. Nếu trong vòng đấu nào đó số lượng đối thủ là lẻ thì người có số cuối cùng trong nhóm điểm thấp nhất mà trước đó chưa được điểm nào do thiếu đối thủ, sẽ được 1 điểm không phải chơi như không có đối thủ và không tính mầu quân.
c. Xếp các cặp bắt đầu từ nhóm điểm cao nhất (từ trên xuống dưới) và tiếp tục cho đến nhóm giữa (nhóm những đối thủ được 50% số điểm) sau đó xếp các cặp trong nhóm điểm thấp nhất trở lên (theo nguyên tắc như đối với nhóm điểm cao) cho đến hết nhóm giữa. Những đối thủ cùng nhóm được xếp theo số thứ tự tăng dần và người đầu tiên sẽ gặp người đứng đầu nửa sau, người thứ hai gặp người đứng thứ hai của nửa sau …
d. Nếu đấu thủ không có đối thủ cùng nhóm điểm (theo Điều 12) thì xếp đấu thủ đó sang nhóm điểm lân cận, cũng áp dụng như vậy trong trường hợp trong nhóm có số đấu thủ lẻ.
Đấu thủ bị chuyển dịch khi ghép đôi ở nhóm trên xuống sẽ ghép với nhóm điểm thấp hơn gần nhất. Khi ghép đôi từ dưới thì đối thủ đó được xếp lên nhóm cao điểm hơn gần nhất. Nếu có khả năng lựa chọn đối thủ lên hay xuống cần phải căn cứ theo những điểm sau:
– Việc đấu thủ đánh lên hay đánh xuống phải góp phần vào việc cân bằng số lượng đấu thủ cầm quân trắng và quân đen, nếu số lượng bằng nhau thì chọn người có số thứ tự lớn nhất nếu đánh xuống hay người có số thứ tự nhỏ nhất nếu đánh lên
– Khi ghép đôi từ trên xuống dưới, thì đấu thủ đánh xuống không được có hệ số lớn hơn đấu thủ cùng nhóm có số thứ tự lớn nhất 100 đơn vị, trong trường hợp ngược lại người có số thứ tự lớn nhất trong nhóm sẽ đánh xuống.
– Khi ghép đôi đánh lên, thì đấu thủ đó không được có hệ số lớn hơn đấu thủ có số thứ tự nhỏ nhất trong nhóm 100 đơn vị, trong trường hợp ngược lại, người có số thứ tự nhỏ nhất sẽ đánh lên.
chú ý:
Những giới hạn này chỉ được áp dụng trong những giải mà số đấu thủ lớn hơn 2n (2 luỹ thừa n) trong đó “n” là số vòng đấu.
– Đấu thủ đánh xuống hay lên phải có đối thủ trong nhóm mới có số điểm cao nhất (thấp nhất) hoặc trong trường hợp bằng điểm thì phải có số thứ tự nhỏ nhất (lớn nhất).
– Nếu không chọn được đối thủ cho đấu thủ đánh lên (hay xuống) thì phải chọn đấu thủ khác trong nhóm để đánh lên (hay xuống) và nếu điều này không sắp xếp được thì thôi.
e. Trong trường hợp có nhiều đấu thủ đánh xuống thì trong nhóm đó đầu tiên chọn cặp có điểm cao nhất, trong trường hợp bằng điểm thì có số thứ tự nhỏ nhất.
Trong trường hợp đánh lên thì chọn cặp có số điểm ít nhất, nếu bằng điểm thì chọn cặp có số thứ tự lớn nhất.
f. Đấu thủ đánh lên (hay xuống) được ghép đôi với đối thủ có số thứ tự lớn nhất (hay nhỏ nhất) và đối thủ đó phải chơi màu quân ngược lại với màu quân mà đấu thủ đánh lên (hay đánh xuống) phải chơi, nếu vì lý do này phải thay đối thủ khác thì hệ số của đối thủ mới này cũng không được chênh nhau quá 100 đơn vị.
Sau đó kiểm tra lại những cặp đã chọn (kiểm tra lần thứ nhất). Khi ghép đôi từ trên xuống dưới thì kiểm tra bắt đầu từ đấu thủ có số thứ tự nhỏ nhất (nếu không dung hợp được thì thay thế đấu thủ có số thứ tự lớn hơn). Khi ghép đôi từ dưới lên trên – bắt đầu từ đấu thủ có số thứ tự lớn nhất (nếu không dung hợp được thì lấy đấu thủ có số thứ tự nhỏ hơn)
Những ví dụ tìm đối thủ dung hợp được xem phụ lục 4 khi họ chọn đối thủ cho đấu thủ số 2 thì đối thủ của đấu thủ số 1 có thể thay đổi, nhưng phải giữ lại một đối thủ dung hợp được.
Khi không thể thực hiện được điều kiện trên thì đấu thủ số 1 giữ nguyên đối thủ, còn đấu thủ số 2 phải đánh lên hay xuống, trong đó:
– Nếu nhóm ban đầu là lẻ và đấu thủ có số thứ tự lớn nhất phải đánh xuống, thì đấu thủ đó đổi chỗ cho đấu thủ số 2.
– Nếu số đấu thủ trong nhóm ban đầu là chẵn thì đấu thủ có số thứ tự lớn nhất cùng với đấu thủ số 2 đều đánh xuống.
Trong lần kiểm tra thứ hai của các đấu thủ, theo khả năng, có màu quân và các ván lần lượt và sau số vòng đấu chẵn có số ván đã chơi quân Đen bằng quân Trắng, Nếu cả hai đấu thủ trong một cặp có cùng màu quân ở trận đấu trước thì màu quân sẽ xác định trên cơ sở mầy quân của những ván trước, còn nếu cũng giống nhau thì màu quân sẽ xếp lần lượt cho đấu thủ có số thứ tự nhỏ hơn.
Nếu cả hai đấu thủ cùng cầm một màu quân để cân bằng màu quân của các ván đã chơi, mà tiếp theo không thể thay thế được thì màu quân của những ván trước đó sẽ quyết định, còn nếu chúng giống nhau thì phải cân bằng màu quân của đấu thủ có số thứ tự nhỏ hơn.
Những thay thế theo những nguyên nhân đã nêu chỉ được phép trong trường hợp nếu hệ số của những đấu thủ trong cặp thay thế chênh nhau không quá 100 đơn vị.
Trong vòng đấu bốc thăm xác định màu quân cho những đấu thủ số lẻ và số chẵn trong nhóm nửa trên.
g. Nếu đấu thủ thông báo về việc bỏ (muộn) một hay hai vòng (và trọng tài cho phép tham gia) thì trong những vòng không chơi đấu thủ đó không được điểm và số thứ tự của nó được xếp sau khi đấu thủ đó có mặt. (Trước đó số thứ tự của các đấu thủ coi là tạm thời).
Ghi chú: Hiện nay tại các giải chính thức đều sử dụng phần mềm vi tính Hệ Thụy Sỹ 4.6, (hoặc 4.8), để xếp cặp thi đấu trên máy vi tính theo quy định của FIDE.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!