Luật cờ vua

20. III. Phụ lục 1


BẢNG TRÌNH TỰ THI ĐẤU

Bảng thi đấu nhằm xác định thứ tự trận đấu trong các cuộc thi và để xác định đấu thủ nào cầm quân Trắng trước. Trước tiên các đấu thủ sẽ bốc thăm, và mỗi người sẽ nhận được một số từ 01 đến số cuối cùng tương ứng với số lượng đấu thủ tham gia cuộc thi. Sau đó theo bảng thi đấu, đã chỉ rõ các cặp đối thủ nào sẽ gặp nhau trong lượt thi đấu thứ mấy.Nếu số lượng đấu thủ là số lẻ thì đấu thủ nào gặp đấu thủ có số thứ tự đặt trong dấu ngoặc ( ) sẽ được nghỉ trong lượt đấu ấy.
Dưới đây là bảng thi đấu lập mẫu cho các vòng đấu từ 3 đến 16 đấu thủ (đấu thủ ở số bên trái gạch ngang đều cầm quân Trắng)

Bảng cho 3 – 4 đấu thủ

Lượt đấu Bàn 1  Bàn 2
1 1 – (4) 2 – 3
2 (4) – 3 1 – 2
3 2 – (4) 3 – 1

Nếu có 3 đấu thủ, thì đấu thủ nào gặp số 4 sẽ nghỉ trong lượt đấu ấy.

Bảng cho 5 – 6 đấu thủ

Lượt đấu Bàn 1 Bàn 2 Bàn 3
1 1 – (6) 2 – 5 3 – 4
2 (6) – 4 5 – 3 1 – 2
3 2 – (6) 3 – 1 4 – 5
4 (6) – 5 1 – 4 2 – 3
5 3 – (6) 4 – 2 5 – 1

Nếu có 5 đấu thủ, thì đấu thủ nào gặp số 6 sẽ nghỉ trong lượt đấu ấy

Bảng cho 7 – 8 đấu thủ

Lượt đấu Bàn 1 Bàn 2 Bàn 3 Bàn 4
1 1 – (8) 2 – 7 3 – 6 4 – 5
2 (8) – 5 6 – 4 7 – 3 1 – 2
3 2 – (8) 3 – 1 4 – 7 5 – 6
4 (8) – 6 7 – 5 1 – 4 2 – 3
5 3 – (8) 4 – 2 5 – 1 6 – 7
6 (8) – 7 1 – 6 2 – 5 3 – 4
7 4 – (8) 5 – 3 6 – 2 7 – 1

Nếu có 7 đấu thủ, thì đấu thủ nào gặp số 8 sẽ nghỉ trong lượt đấu ấy.

Bảng cho 9 – 10 đấu thủ

Lượt đấu Bàn 1 Bàn 2 Bàn 3  Bàn 4 Bàn 5
1 1 – (10) 2 – 9 3 – 8 4 – 7 5 – 6
2 (10) – 6 7 – 5 8 – 4 9 – 3 1 – 2
3 2 – (10) 3 – 1 4 – 9 5 – 8 6 – 7
4 (10) – 7 8 – 6 9 – 5 1 – 4 2 – 3
5 3 – (10) 4 – 2 5 – 1 6 – 9 7 – 8
6 (10) – 8 9 – 7 1 – 6 2 – 5 3 – 4
7 4 – (10) 5 – 3 6 – 2 7 – 1 8 – 9
8 (10) – 9 1 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5
9 5 – (10) 6 – 4 7 – 3 8 – 2 9 – 1

Bảng cho 11 – 12 đấu thủ

Lượt đấu Bàn 1 Bàn 2 Bàn 3 Bàn 4 Bàn 5 Bàn 6
1 1 – (12) 2 – 11 3 – 10 4 – 9 5 – 8 6 – 7
2 (12) – 7 8 – 6 9 – 5 10 – 4 11 – 3 1 – 2
3 2 – (12) 3 – 1 4 – 11 5 – 10 6 – 9 7 – 3
4 (12) – 8 9 – 7 10 – 6 11 – 5 1 – 4 2 – 3
5 3 – (12) 4 – 2 5 – 1 6 – 11 7 – 10 8 – 9
6 (12) – 9 10 – 8 11 – 7 1 – 6 2 – 15 3 – 4
7 4 – (12) 5 – 3 6 – 2 7 – 1 8 – 11 9 – 10
8 (12) – 10 11 – 9 1 – 8 2 – 7 3 – 6 4 – 5
9 5 – (12) 6 – 4 7 – 3 8 – 12 9 – 1 10 – 11
10 (12) – 11 1 – 10 2 – 9 3 – 8 4 – 7 5 – 6
11 6 – (12) 7 – 5 8 – 4 9 – 3 10 – 2 11 – 1
Luật cờ Vua - Phụ lục 1 - Bảng cho 13 - 14 đấu thủ
Luật cờ Vua - Phụ lục 1 - Bảng cho 13 - 14 đấu thủ

Trong cuộc thi đấu hệ thống vòng tròn theo bản mẫu trên, trọng tài cần nắm chắc 2 quy tắc sau:
a. Nếu đấu thủ mang số chẵn gặp đấu thủ mang số lẻ thì đấu thủ có số thứ tự nhỏ hơn sẽ cầm quân Trắng. Nếu số thứ tự của 2 đấu thủ gặp nhau cũng là số chẵn, hoặc lẻ thì đấu thủ cầm quân Trắng là đấu thủ có số thứ tự lớn hơn.
Riêng đối với đấu thủ mang số chẵn cuối cùng thì quy tắc này không vận dụng được, đấu thủ này cầm quân Đen với tất cả các đấu thủ có số thứ tự nửa trên của số đấu thủ và cầm quân Trắng với đấu thủ còn lại.
b. Muốn xác định xem 2 đấu thủ sẽ gặp nhau ở lượt đấu nào thì chỉ cần cộng 2 số thứ tự lại và trừ đi 1. Nếu tổng số này lớn hơn số lượt đấu thì trừ tiếp số lượng lượt đấu. Thí dụ: trong vòng đấu 12 người, đấu thủ mang số 3 và 5 sẽ gặp nhau ở lượt đấu thứ (3 + 5 – 1) = 7, đấu thủ số 9 và 11 gặp nhau ở lượt thứ (9 + 11 – 1) – 11 = 8.
Riêng đối với đấu thủ mang số chẵn cuối cùng, quy tắc này không áp dụng được. Muốn xác định lượt đấu của đấu thủ này, ta phải thay tổng số trên cho đấu thủ cuối cùng bằng chính số của đối thủ mà anh đã gặp. Thí dụ: trong vòng đấu thủ 12 người, đấu thủ số 12 sẽ gặp đấu thủ số 3 ở lượt đấu thứ (3 + 3 – 1) = 5 và gặp đối thủ số 10 ở lượt thứ (10 + 10 – 1 – 11) = 8.
Phân bố lại kết quả
Khi vòng đấu kết thúc, các đấu thủ được xếp hạng theo số điểm đã thu được, đấu thủ nào nhiều điểm sẽ xếp hạng trên
Nếu hai hay nhiều đấu thủ có số điểm ngang nhay, tốt nhất là nên tổ chức đấu thêm giữa các đấu thủ này để xem ai được xếp hạng trên. Tuy nhiên, việc này sẽ gây thêm khó khăn cho Ban Tổ chức, nhất là trong trường hợp các trận đấu thêm có kết quả hòa. Vì vậy, trong điều lệ giải cần ghi rõ phương thức xác định thứ tự trên dưới cho các đấu thủ bằng điểm nhau.
Trong trường hợp này, người ta hay vận dụng cách tính hệ số Dônêboóc Becgơ (gọi tắt là hệ số Bécgơ). Nguyên tắc cơ bản của nó là những điểm giành được trong trận đấu với đấu thủ mạnh hơn sẽ được đánh giá cao hơn. Đối với các đấu thủ bằng điểm nhau người ta tính hệ số Bécgơ như sau: cộng cho mỗi đấu thủ tổng số điểm của các đấu thủ mà họ thắng, nửa số điểm của các đấu thủ mà họ hòa. Tổng số này là hệ số Bécgơ, ai có hệ số cao hơn sẽ được xếp trên.
Trong trường hợp 2 hay nhiều đấu thủ có hệ số Bécgơ bằng nhau, thì người ta xét xem đấu thủ nào có nhiều ván thắng hơn hoặc có số ván thắng bằng quân Đen nhiều hơn sẽ cho xếp hạng trên, điều này nhằm động viên các trận đấu thêm tích cực.
Cuối cùng nếu cả hai chỉ số trên đều bằng nhau thì người ta tính đến ván cờ giữa các đấu thủ bằng điểm. Đấu thủ nào thắng trong ván đó sẽ được xếp hạng trên.
Hiếm có trường hợp các chỉ tiêu nêu trên của các đấu thủ bằng điểm nhau hoàn toàn ngang nhau, nhưng nếu điểm này xảy ra thì phải dùng biện pháp bốc thăm để phân tích thứ hạng.
Hội đồng trọng tài cho các cuộc thi đấu theo hệ vòng tròng phải lập biên bản cho từng lượt đấu, lên bảng điểm sau mỗi lượt đấu và công bố cho đấu thủ và khán giả được biết.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!