Luật cờ vua

3. I. Luật Cờ Vua - Điều 5


ĐIỀU 5: CÁCH DI CHUYỂN QUÂN

5 – 1: Quân Vua
a. Trừ trường hợp nhập thành, quân Vua được chuyển từ ô của mình, đến một trong các ô liền bên nếu ô đó không bị quân nào của đối phương tấn công.
b. Nhập thành là nước di chuyển quân Vua và một trong hai quân Xe, tính chung là một nước đi của quân Vua, được thực hiện như sau: Quân Vua di chuyển 2 ô từ ô ban đầu sang phía quân Xe tham gia nhập thành, sau đó quân Xe nói trên di chuyển nhảy qua ô quân Vua vừa đến để đứng vào ô cạnh quân Vua.
c. Nếu đấu thủ chạm vào quân Xe trước rồi mới chạm vào quân Vua thì đấu thủ đó không được nhập thành về phía quân Xe đó và tình huống đó được áp dụng theo Điều 7 – 2 và 7 – 3.
d. Nếu một đấu thủ chạm vào quân Vua hoặc cùng 1 lúc chạm cả quân Vua và quân Xe, với ý định nhập thành, nhưng nước nhập thành đó không thực hiện được thì đấu thủ đó phải chuyển quân Vua đi hoặc nhập thành với quân Xe khác nếu nước nhập thành đó còn thực hiện được. Nếu quân Vua không chuyển đi được thì đấu thủ đó được phép thực hiện một nước đi hợp lệ khác.
e. Không được phép nhập thành:
– Khi quân Vua đã di chuyển rồi.
– Khi quân Xe phía nhập thành đã di chuyển rồi.
f. Tạm thời không được nhập thành:
– Nếu ô ban đầu của quân Vua, ô quân Vua định đi qua hoặc ô quân Vua định đến đang bị một quân của đối phương tấn công.
– Các ô giữa quân Vua và quân Xe định tham gia vào nước nhập thành đang có quân đứng.
5 – 2: Quân Hậu
Quân Hậu được di chuyển từ ô nó đang đứng đến tất cả các ô theo cột dọc, hàng ngang và đường chéo, với điều kiện là không phạm vào Điều 4 – 2.
5 – 3: Quân Xe
Quân Xe được di chuyển từ ô nó đang đứng đến tất cả các ô theo cột dọc và hàng ngang, với điều kiện là không phạm vào Điều 4 – 2.
5 – 4: Quân Tượng
Quân Tượng được di chuyển từ ô nó đang đứng đến tất cả các ô theo đường chéo, với điều kiện là không phạm vào Điều 4 – 2.
5 – 5: Quân Mã
Nước đi của quân Mã gồm hai bước:
Bước thứ 1, quân Mã chuyển đến 1 ô liền bên theo cột dọc hoặc hàng ngang.
Bước thứ 2, quân Mã từ ô vừa đến, đến 1 ô liền bên theo đường chéo và cách xa ô quân Mã đứng ban đầu. Ô quân Mã di chuyển qua trong bước thứ nhất có quân khác đứng hay không, đều không cản trở nước đi của quân Mã.
5 – 6: Quân Tốt
a. Quân Tốt chỉ có thể tiến lên phía trước.
b. Trừ khi ăn quân, quân Tốt ở nước đi đầu tiên có thể tiến một hoặc hai ô trên cột quân Tốt đang đứng. Sau đó quân Tốt tiến lên mỗi một ô trên cột của nó với điều kiện là ô đó không có quân nào đứng. Khi ăn quân, quân Tốt tiến lên ô ở phía trước trên 1 đường chéo quân Tốt đương đứng.
c. Nếu Tốt thực hiện nước đi 2 ô khi rời vị trí ban đầu đến đứng cạnh (theo hàng ngang) với 1 Tốt đối phương, thì Tốt đối phương có quyền bắt nó ngay trong nước đi tiếp theo, giống như khi thực hiện nước đi 1 ô. Nước đi này gọi là “bắt Tốt qua đường”. Quyền “bắt Tốt qua đường” phải thực hiện ngay vì không còn hiệu lực trong những nước đi sau nữa.
d. Nếu quân Tốt tiến đến hàng ngang cuối cùng của bàn cờ thì ngay trong nước đi ấy phải được thay thế bằng 1 trong 4 quân cùng mầu: Hậu, Xe, Tượng, Mã tuỳ theo sự lựa chọn của đấu thủ thực hiện nước đi đó, và không phụ thuộc vào số quân có mặt trên bàn cờ. Đổi quân như vậy gọi là “phong cấp”, và quân được phong cấp có hiệu lực ngay.
e. Trong khi thi đấu, nếu không có sẵn quân mới để thực hiện việc phong cấp, thì đấu thủ phải bấm ngừng đồng hồ của mình và yêu cầu trọng tài giúp đỡ. Nếu đấu thủ không đề ra yêu cầu gì, mà chỉ di chuyển quân Tốt đến ô phong cấp và bấm đồng hồ, không đổi quân Tốt thành 1 quân nào khác, thì đấu thủ đó bị cảnh cáo hoặc nhận 1 hình phạt về lỗi của mình, như là vặn trở lại đồng hồ của anh ta – Đồng hồ của đối phương thì được chỉnh lại theo đúng giờ trước lúc đấu thủ phạm lỗi bấm đồng hồ. Và vị trí các quân phải được sửa lại đúng như lúc quân Tốt chưa được di chuyển đến ô phong cấp. Đồng hồ của đối thủ có lượt đi được bắt đầu. Đấu thủ đó phải thực hiện nước đi của mình 1 cách đúng đắn, theo điều 5.6d.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!