Luật cờ vua

4. I. Luật Cờ Vua - Điều 6 và điều 7


ĐIỀU 6: HOÀN THÀNH NƯỚC ĐI

6 – 1: Khi quân cờ đã được đặt vào ô trống và tay đấu thủ có lượt đi đã rời khỏi quân cờ.
6 – 2: Trường hợp bắt quân – quân bị bắt đã bỏ ra ngoài bàn cờ, đấu thủ có lượt đi đã đặt quân của mình vào ô đó và đã bỏ tay ra khỏi quân cờ.
6 – 3: Trường hợp nhập thành – khi quân Vua đã đến vị trí mới, quân Xe đã đứng tại ô giành cho nó và tay đấu thủ đã rời khỏi quân Xe. Nhưng nếu đấu thủ mới chỉ đặt xong quân Vua vào ô mới thì nước nhập thành chưa thực hiện xong, đấu thủ không có quyền đi nước nào khác ngoài nước nhập thành về phía đã định, trừ khi nước đi đó không đúng Luật.
6 – 4: Trường hợp phong cấp – khi quân Tốt được đưa ra khỏi bàn cờ và đấu thủ đã đặt quân mới vào ô phong cấp và tay đấu thủ đã rời khỏi quân cờ – Nhưng nếu đấu thủ chỉ mới đặt quân Tốt vào ô phong cấp thì nước đi chưa thực hiện xong và đấu thủ không có quyền đi quân Tốt đó đến 1 ô nào khác.
6 – 5: Tính số nước đi để xem có bảo đảm số nước phải đi trong thời gian qui định hay không thì nước đi cuối cùng được tính là nước thực hiện xong khi đấu thủ bấm ngừng đồng hồ của mình. Qui định này được áp dụng trong tất cả các tình huống trừ những trường hợp qui định ở các Điều: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4 và 10.7.

ĐIỀU 7: CHẠM QUÂN

7 – 1: Đấu thủ có lượt đi mà muốn sửa một hoặc nhiều quân cho đúng vào ô của nó thì phải báo cho trọng tài và đối phương biết trước.
7 – 2: Trừ trường hợp trên, nếu đấu thủ có lượt đi mà tự ý chạm vào:
a. Một hoặc nhiều quân thì phải đi hoặc ăn quân bị chạm đầu tiên nếu nước đi này đúng Luật.
b. Một hoặc nhiều quân bên mình và một quân của đối phương thì phải ăn quân của đối phương bằng quân chạm tay của mình, nếu không ăn được thì phải di chuyển hoặc nếu không thể đi quân này được thì phải ăn quân đối phương bằng quân khác của mình.
7 – 3: Nếu không thực hiện được nước đi nào đúng Luật với những quân đã chạm (nước di chuyển hoặc ăn quân) thì đấu thủ có lượt đi có thể đi bất cứ nước đi nào khác đúng Luật.
7 – 4: Nếu một đấu thủ muốn khiếu nại về việc đối phương đã vi phạm Điều 7.2 thì đấu thủ đó phải khiếu nại ngay trước khi tự tay chạm vào quân cờ.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!