Luật cờ vua

5. I. Luật Cờ Vua - Điều 8 và điều 9


ĐIỀU 8: NHỮNG VỊ TRÍ ĐỨNG QUÂN SAI LUẬT

8 – 1: Nếu trong 1 ván cờ, người ta phát hiện thấy có 1 nước đi sai luật đã được thực hiện, thì phải xếp lại thế cờ trước lúc xảy ra nước đi sai luật và ván cờ được tiếp tục.
Nếu thế cờ không thể khôi phục lại được thì huỷ bỏ ván cờ đó và thi đấu ván mới. Điều này áp dụng cho tất cả các vòng đấu.
8 – 2: Nếu trong 1 ván cờ 1 hoặc nhiều quân tình cờ vị trí bị sai lệch, thì các quân phải được sửa cho đúng vị trí trước khi việc đó xảy ra và ván cờ được tiếp tục. Nếu vị trí các quân không thể xếp lại được thì ván cờ đó được huỷ bỏ và sẽ đấu 1 ván mới.
8 – 3: Nếu trong khi thực hiện nước đi của mình 1 đấu thủ vô tình đã làm sai lệch vị trí 1 hoặc nhiều quân thì đấu thủ đó không được bấm ngừng đồng hồ của mình trước khi lập lại được vị trí các quân cho đúng.
8 – 4: Nếu sau khi hoãn đấu, vị trí các quân xếp lại không đúng thì phải sửa lại cho đúng với tình hình khi hoãn đấu rồi ván cờ mới tiếp tục.
8 – 5: Nếu trong ván cờ người ta thấy rằng vị trí ban đầu các quân xếp không đúng, ván cờ được huỷ bỏ và sẽ đấu 1 ván mới.
8 – 6: Nếu 1 ván cờ đã bắt đầu với mầu quân bị đảo ngược không đúng Luật qui định, mà ván cờ đã diễn ra được 1 phần tư số thời gian kiểm tra đầu tiên thì ván cờ được tiếp tục. Ngoài trường hợp trên trọng tài cho 2 đấu thủ đấu 1 ván khác với mầu quân xếp đúng như Luật qui định, chú ý không để ảnh hưởng nhiều đến thời gian thi đấu.
8 – 7: Nếu trong ván cờ người ta thấy rằng bàn cờ không được đặt đúng như qui định ở Điều 1.2 thì các quân được chuyển sang 1 bàn cờ khác theo đúng qui định và ván cờ được tiếp tục.

ĐIỀU 9: CHIẾU VUA

9 – 1: Khi quân Vua nằm trong 1 ô thuộc phạm vi bắt quân của đối phương, gọi là quân Vua ở thế bị chiếu (chiếu Vua).
9 – 2: Đấu thủ có quân Vua ở thế bị chiếu phải chấm dứt ngay thế bị chiếu ở lượt đi của mình. Nếu bên Vua bị chiếu không đỡ được thì gọi là “chiếu hết” (Điều 10.1).
9 – 3: Bên thực hiện nước chiếu Vua không bắt buộc phải thông báo việc đó cho đối phương.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!