Luật cờ vua

6. I. Luật Cờ Vua - Điều 10


ĐIỀU 10: KẾT THÚC VÁN CỜ

10 – 1: Đấu thủ chiếu hết Vua đối phương – thắng cờ – ván cờ kết thúc ở nước đó.
10 – 2: Nếu 1 đấu thủ tuyên bố xin thua cờ, thì đấu thủ kia thắng cờ – và ván cờ kết thúc ngay lúc đó.
10 – 3: Ván cờ hoà – khi quân Vua của đấu thủ có lượt đi không bị chiếu, nhưng đấu thủ đó không có 1 nước nào đúng luật để đi. Trường hợp đó gọi là “hết nước đi” và ván cờ được kết thúc ngay lúc đó.
10 – 4: Ván cờ hoà – theo sự thoả thuận của 2 đấu thủ, ván cờ được kết thúc ngay lúc đó.
10 – 5: Ván cờ hoà – theo yêu cầu của đấu thủ có lượt đi nếu có tình hình sau đây:
a. Đấu thủ có lượt đi báo với trọng tài ý định đi 1 nước đã ghi trong biên bản, mà nếu đi nước đó sẽ dẫn đến hiện tượng “bất biến 3 lần”.
b. Đấu thủ có lượt đi tiếp theo thấy rằng đã xảy ra 3 lần vị trí các quân trở lại y nguyên – hiện tượng bất biến 3 lần.
Vị trí các quân được coi là trở lại y nguyên trong trường hợp các quân cùng mầu, cùng tên ở cùng vị trí cũ và có những khả năng di chuyển không thay đổi kể cả khả năng nhập thành và bắt Tốt qua đường.
10 – 6: Nếu đấu thủ có lượt đi không yêu cầu hoà cờ theo Điều 10.5 mà thực hiện nước đi thì mất quyền đòi hoà cờ. Quyền yêu cầu hoà cờ được hoàn lại cho đấu thủ, nếu đến lượt đi của đấu thủ đó lại thấy có hiện tượng bất biến.
10 – 7: Ván cờ hoà – khi xuất hiện 1 trong những cục diện cờ tàn sau đây:
a. Vua chống Vua.
b. Vua chống Vua + Tượng, hoặc Mã.
c. Vua + Tượng chống Vua + Tượng cùng mầu ô.
Một đấu thủ chỉ còn 1 mình Vua không thể thắng ván cờ, ván cờ được tuyên bố là hoà, dù rằng đối phương đã sử dụng quá thời gian qui định (Điều 10.11, 10.12) hoặc ghi 1 nước đi không đúng Luật để trong phong bì lúc hoãn đấu.
10 – 8: Ván cờ hoà nếu đấu thủ có lượt đi phát hiện thấy trong 50 nước di liên tiếp của 2 bên, không 1 quân nào bị bắt và không 1 Tốt nào được di chuyển thì đấu thủ đó có quyền yêu cầu hoà. Số 50 nước nói trên được tăng lên trong những trường hợp qui định rõ ràng trong Luật. (Điều 10.9).
10 – 9: Số 50 nước qui định ở Điều 10.8 được nâng lên thành 75 nước trong những trường hợp cờ tàn, quân 2 bên còn như sau:
a. Vua + Xe + Tượng chống Vua + Xe.
b. Vua + 2 Mã chống Vua + Tốt.
c. Vua + Hậu + Tốt còn 1 ô thì đến ô phong cấp chống Vua + Hậu.
d. Vua + Hậu chống Vua + 2 Mã.
e. Vua + Hậu chống Vua + 2 Tượng.
i. Vua + 2 Tượng chống Vua + Mã.
10 – 10: Đề nghị hoà cờ theo qui định ở Điều 10.4, có thể được đề xuất ngay khi đấu thủ thực hiện xong nước đi của mình và bấm cho đồng hồ đối phương chạy. Đối phương có thể chấp nhận hoặc từ chối đề nghị đó bằng lời nói hoặc bằng cách thực hiện nước đi của mình. Trong khi đối phương chưa trả lời thì đấu thủ đã đề nghị hoà cờ, không được rút lời đề nghị đó.
a. Nếu 1 đấu thủ đề nghị hoà cờ trong khi đồng hồ của đối phương đang chạy, thì đối phương vẫn có thể chấp nhận hay từ chối, nhưng đấu thủ đề nghị hoà cờ đó bị trọng tài cảnh cáo.
b. Nếu 1 đấu thủ đề nghị hoà cờ khi đồng hồ của mình đang chạy, đối phương có thể chấp nhận hoặc từ chối đề nghị đó, nhưng để sau khi đấu thủ đề xuất đề nghị đó thực hiện xong nước đi của mình mới trả lời – Nếu nước đi nói trên được để vào phong bì thì quyết định trả lời có thể để đến sau khi phong bì được mở ra và nước đi của người đề xuất hoà cờ được thực hiện xong trên bàn cờ.
c. Trong tất cả các trường hợp trên, một đấu thủ có thể từ chối bằng lời nói hoặc bằng cách hoàn thành nước đi của mình ngay khi có lượt đi. Đấu thủ đã đề nghị hoà cờ, không được rút đề nghị đó trong khoảng thời gian từ lúc đề nghị đến lúc đối phương trả lời.
10 – 11: Nếu 1 đối thủ yêu cầu hoà cờ theo các Điều 10.5 và 10.8 trọng tài trước tiên phải cho ngừng cả 2 đồng hồ trong khi yêu cầu đó đang được xem xét và quyết định. Nếu không có mặt trọng tài, thì cả 2 đấu thủ đều cho đồng hồ của mình tạm ngừng chờ sự giải quyết của trọng tài.
a. Nếu yêu cầu đó được chứng tỏ là đúng thì ván cờ được tuyên bố là hoà.
b. Nếu yêu cầu không có cơ sở, trọng tài cộng thêm 5 phút vào thời gian suy nghĩ của đấu thủ đã đề xuất yêu cầu đó. Sau khi cộng thời gian như vậy, mà đấu thủ nói trên vẫn không chứng minh được yêu cầu của mình mà thời gian được phép trên đã hết thì đấu thủ đó sẽ bị thua ván cờ.
Trong các trường hợp khác ván cờ được tiếp tục, và đấu thủ đã chỉ ra nước đi theo Điều 10.5 hoặc 10.8 buộc phải thực hiện nước đi đó trên bàn cờ.
c. Đấu thủ đã đề xuất yêu cầu hoà theo 1 trong 2 Điều trên (10.5 và 10.8) không được rút yêu cầu đó.
10 – 12: Ván cờ thua – đối với 1 đấu thủ không thực hiện đủ số nước đi qui định; trừ trường hợp đối phương chỉ còn có 1 mình Vua, lúc đó ván cờ được tính là hoà.
10 – 13: Ván cờ thua – đối với 1 đấu thủ đến chậm quá 1 giờ so với giờ thi đấu, kể cả ván cờ hoãn đấu, nay đấu lại; tuy nhiên, qui định này không áp dụng nếu đấu thủ đến chậm là đấu thủ có lượt đi mà:
a. Nước đi ghi để trong phong bì là nước “chiếu hết” lúc đó đấu thủ vắng mặt vẫn thắng ván cờ.
b. Đấu thủ vắng mặt đã đề nghị hoà cờ bằng nước ghi để vào phong bì một nước “hết nước đi” hoặc 1 nước dẫn đến thế cờ ở Điều 10.7.
c. Đấu thủ có mặt ở bàn cờ đã thua ván cờ theo Điều 10.12. Vì vượt quá thời gian cho phép.
10 – 14: Ván cờ thua – đối với 1 đấu thủ đã để vào phong bì 1 nước đi không thể thực hiện được hoặc nước đi không đúng Luật.
10 – 15: Ván cờ thua – đối thủ trong khi thi đấu không thực hiện Luật. Nếu cả 2 đấu thủ thi đấu không tuân theo Luật cũng như cả 2 đến chậm quá 1 giờ, thì cả 2 đều thua cờ.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!