Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

10. Những đòn thí Mã


RUBAN – KIRYAKOV

Trắng đi trước


Nhìn vào hình ta thấy Trắng đã bị mất trung tâm. Thế nhưng thế trận của Vua Đen cũng rất kém bởi bên Trắng đang tập trung toàn bộ quân gồm Hoàng Hậu, Xe, Mã, Tốt nhằm vào Vua Đen. Một lần nữa Mã lại được chọn làm kẻ "lãnh ấn tiên phong".
1. Mf6! cd?
Theo nguyên lý thế trận quen thuộc, Đen phản ứng lại bằng cách tấn công vào trung tâm. Tuy nhiên định luật này không phải bao giờ cũng đúng vì nó có những ngoại lệ. Đen có thể đi 1. ... Tf6; 2. ef g5. Trắng sẽ có ưu thế sau 3. dc. Thế nhưng hiện tại Đen gặp khó khăn khi chỉ với
2. Xg7! Vg7
Nếu nước đi 2. ... Tf6 thì Trắng sẽ chiếu hết nhờ 3. Hh6+
3. Hg3+ Vh8
4. Hf4!
Đó là nước khá mạnh so với 4. Md5 để rồi 4. ... Xd5; 5. Hf4 Tg5
4. ... Vg7
Đen vẫn bị thiệt hại sau 4. ... Tf6; 5. Hh6+ Vg8; 6. ef
5. Md5 Xd5
6. Md4
Trắng thắng.

ADAMS - TUMURHUYAG

Trắng đi trước


Trắng sẽ thực hiện đòn thí quân tiêu biểu ở g6 như ở phần diễn giải ban đầu, nhằm mở thông cột h là cột mà Vua Đen đang cư trú
1. Mg6+! hg
Chính đòn đánh kèm theo hiệu quả tâm lý của nó khiến đối phương rất dễ mắc sai lầm. Lúc này Đen có thể chơi nước khá hơn 1. ... Vg8 tuy rằng vẫn không làm giảm lợi thế của Trắng.
2. hg Td6
3. Hh5+ Vg8
4. de
Việc phá tan móc xích Tốt là rất quan trọng 4. Hh7+ Vf8; 5. Hh8+ Ve7; 6. Hg7+ Ve6! (6. ... Ve8 yếu hơn so với 7. Hg8+ Tf8; 8. de sẽ tạo ra đòn tấn công mạnh).
4. ... Te5
Nếu đi nước yếu hơn 4. ... fe thì sẽ bị chiếu hết bởi 5. Hh7+ Vf8; 6. Hh8+ Ve7; 7. Tg5+ Ve6; 8. Hh3
5. Xe5! fe
6. Tg5! He6
7. Te7!!
Có thể có phương án 7. Hh7+ Vf8; 8. Hh8+ Hg8. Nhưng tới đây thì Đen đầu hàng vì đã thấy
7. ... He7
8. Hh7+ Vf8
9. Hh8#

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!