Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

11. Những đòn thí Mã


PRIE – RELANGE

Trắng đi trước


Nhìn vào hình ta thấy Trắng đang tập trung toàn lực đánh vào Vua Đen đối phương. Trong những trường hợp như thế này thì Trắng không hề do dự khi thí cả quân mạnh nhất của mình để giành thắng lợi.
1. Mf6+! Vh8
2. g6!
Nếu Trắng thí Hậu ở h6 thì chỉ dẫn tới hòa vì 2. Hh6+ gh; 3. Xh6+ Vg7; 4. Mh5+ Vg8; 5. Mf6+
2. ... fg
Đen đã không có cách nào cải thiện tình hình 2. ... Xac8; 3. Hh6+! (đòn quyết định) 3. ... gh; 4. g7#, còn nếu 2. ... Tf6 thì sẽ 3. Th6
3. Th6!
Và với 3 quân hợp đồng như thế này thì Đen chắc chắn không thể nào chống đỡ được
3. ... Te4
4. Tg7+ Vg7
5. Me4 Th4
6. Xg6+ Vf7
7. Hh7+
Đen đầu hàng

LAU - TRYKE

Trắng đi trước


Nhìn vào hình ta thấy ý đồ của Trắng đang dồn quân chuẩn bị cho cuộc tấn công quyết liệt vào Vua Đen mà không cần chú ý tới việc bắt hơn quân hay các đòn quanh co khác.
1. fg!
Mục tiêu của Trắng là nhằm vào các ô Trắng của bên Đen. Nếu 1. ... Mf1 Trắng sẽ đi nước quyết định 2. Tg5!, do đó Đen bắt buộc phải bắt Mã Trắng
1. ... Te4
2. gf+ Vh8
Nếu 2. ... Xf7; 3. Tf7+ Vh8; 4. Te3 Đen vẫn thất thế
3. Te3 de
4. Xf4 Tb2
5. Xe4!
Loại trừ bớt được 1 quân phòng thủ nữa ở ô màu trắng của bên Đen
5. ... Ta1
6. Xh4+ Vg7
7. Hg4+
Đen đầu hàng bởi vì
7. ... Vf6
8. Xh6+ Ve7
9. He6# hết cờ

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!