Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

12. Những đòn thí Mã


GOMEZ – HERNANDEZ

Trắng đi trước


Nhìn vào hình bàn cờ ta thấy rằng Trắng có cấu trúc Tốt vững chắc hơn Đen. Nhưng nếu chỉ có chừng đó thôi thì cũng chưa làm gì được. Vấn đề là phải tìm ra một đòn đánh trực tiếp, nhằm thẳng vào Vua đối phương mà trước tiên là phá vỡ cấu trúc Tốt bảo vệ quanh Vua Đen. Các quân Trắng đều còn nằm phía dưới, chỉ có Mã là ở phía trên và đòn thí Mã đã được quyết định.
1. Mf7! Vf7
2. f5! Vg7
Đen cũng đủ khôn ngoan tránh ăn Tốt ở f5 vì như thế có nghĩa là mở toang cửa để đối phương ào sang 2. ... gf; 3. Mf6 Tg2; 4. fe+ Ve8; 5. Xf6! Tf6; 6. Hh5+ Ve7; 7. Hf7+ Vd6; 8. Tf4+ hoặc 2. ... ef; 3. ef Tg2; 4. fg+ Ve8; 5. g7
3. fe Mf6
4. Hh4
Nhằm đe dọa 5. Tg5
4. ... h6
5. Xa2 Hb6
6. e5! Xaf8
7. Tb7 Md5
8. Xf8!!
Trắng quyết định thí Hậu để tiếp tục tấn công.
8. ... Th4
9. Xf7+ Vg8
10. Td5
Đến đây về quân số thì hai bên bằng nhau, nhưng thế cờ thì hoàn toàn khác
10. ... Xh7
11. e7 Te7
12. Xf6+
Đen xin thua

ITKIS - POPOVIC

Đen đi trước


Nhìn vào hình bàn cờ ta thấy Mã bên Đen có vẻ linh hoạt hơn Tượng Trắng. Nhưng bên Đen đã dám thí ngay quân Mã linh hoạt này
1. ... Mf2!
Trong thế cờ cặp Tượng Trắng chọi với Tượng, Mã Đen mà thí như thế khiến nhiều người lo ngại. Nhưng thực ra đòn thí quân này đã được tính toán kỹ càng. Các quân Đen sẽ có được lợi thế hơn nhiều sau đòn thí này.
2. d6
Ý đồ của Trắng cũng hay nhưng chưa đủ. Nếu Vua Trắng ăn Mã Đen thì sao? 2. Vf2 Td4+; 3. Vg3 (hoặc 3. Vf1 Xe8! và thắng) 3. ... He5+!; 4. Vf3 Xe8! đánh đòn quyết định
2. ... Hd6
3. Vf2
Nếu 3. Tg5 thì Đen sẽ thắng nhờ 3. ... Hg3
3. ... Td4+
4. Vf3
Vua Trắng bắt buộc phải chu du ở trung tâm, thật nguy hiểm 4. Ve2 Xe8+ hay 4. Vf1 Hf6+
4. ... Hf6+
5. Ve4 Xe8+
6. Vd3 Hf2!
Quân Đen rất cơ động và đe dọa chiếu hết đối phương
7. Hc2 c4+!?
Còn nếu 7. ... Hg3+; 8. Vc4 b5+; 9. Vb5 (9. Vd5 Hc7!) 9. ... Xb8+; 10. Vc6 (10. Vc4 Xb4+; 11. Vd5 He5+; 12. Vc6 Xb6+; 13. Vd7 Hd6+) 10. ... Xb6+; 11. Vd5 He5+; 12. Vc4 Xb4+; 13. Vd3 Hg3+
8. Hc4 Tb2
9. Tb2 Xe3+!
10. Vd4
Tới đây thì Trắng xin thua mà không chờ kết cục
10. ... Xe2+
11. Vd5 Hg2+
12. Vd6 Xb2

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!