Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

17. Những đòn thí Tượng


C.HORVATH – SUEBRECHT, 1994

Trắng đi trước


Nhìn vào hình ta thấy, nếu như có được một Tượng ở g7 thì tình hình của bên Đen không đến nỗi nào. Giờ đây ô f6 chính là mục tiêu mà Mã Trắng đang nhằm tới.
1. Tb5!
Nước thí Tượng này khiến Đen phải rất cảnh giác với những nguy cơ tiếp theo khó lường, ví dụ 1. ... g3; 2. Tc4+ Vh8; 3. Hh7+! Mh7; 4. Xh7+! Vh7; 5. Xh6 chiếu hết hoặc 1. ... Te6; 2. Tc6. Thế nhưng mục tiêu chính của Trắng vẫn là nhằm vào f6.
1. ... cb
2. Md5 Hb8
3. Mf6+ Vf7
Thế là Vua không còn có thể ẩn nấp trong góc được nữa 3. ... Vh8?; 4. Hh7+!
4. Me8 Ve8
Ngay cả 4. ... Me8 cũng không phải là nước khá hơn 5. Hh5+ Ve7; 6. He5+
5. He5+ Mge6
Tránh 5. ... Mfe6; 6. Xh7
6. Xh7! Mh7
Đen chẳng còn đường nào nữa mất Hậu 6. ... Hd6; 7. Hd6 Mh7; 8. Hc6+ Trắng thắng.
7. Xe6+! Te6
8. He6+ Vd8
9. Tb6+
Đen đầu hàng

DRAGOMARECKIJ - KRIBOSHEI, 1994

Đen đi trước


Xem hình ta thấy tất nhiên Đen sẽ thí Tượng 1. ... Tg2. Nhưng như thế sẽ dẫn tới hòa cờ hay có thể đạt được một cái gì đó hơn chăng?
1. ... Tg2!
2. Vg2 Hg4+
3. Vh1 Hf3+
4. Vg1 Xc6!
5. Xfc1
Cũng có thể Trắng nên đi 5. Xfd1 nhưng sẽ nhận được đòn tấn công của Đen 5. ... Xg6+; 6. Vf1 Xg2; 7. Tc1 Xf2+!; 8. Hf2 Hd1+; 9. He1 Hc2 và thắng. Đen cũng có thể giành thắng lợi 1 cách đẹp mắt nếu 5. Td3 Td6! và đe dọa ... Xc2 và ... Th2+
5. ... Xg6+
6. Vf1 Xg2
7. Tb4 Te3
8. Tf7+
Nếu Trắng có thí quân chăng nữa 8. Xb2 Xh2!; 9. Ve1 Xe8 thì tình trạng cũng không cải thiện được.
8. ... Vh8
9. Xb2 Xh2
Trắng đầu hàng
Rõ ràng người ta có thể biến một ván hòa theo kiểu chiếu cù nhầy thành một ván thắng đẹp mà Tượng đóng một vai trò rất thú vị.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!