Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

19. Hai bên cùng thí quân


Những thí dụ sau đây cho thấy những đòn thí quân của cả hai bên đều nhằm vào Vua của đối phương. Những đòn thí quân này được thực hiện vừa là do tính toán kỹ càng cộng thêm linh cảm của người cầm quân.

IVANOV – RODIN

Trắng đi trước


Như hình cho thấy đường chéo a2 - g8 luôn luôn là vấn đề khó chịu đối với Vua Đen. Trong ván cờ này chuyện đó được lặp lại một lần nữa.
1. Xe6!
Việc thí xe này có lý do của nó, bởi vì Trắng biết rằng mình không có Tượng Trắng để tấn công các ô màu Trắng của Đen mà chỉ có thể tấn công vào Vua Đen nhờ Hoàng Hậu và Mã. Ván cờ được chơi tiếp theo hướng bắt buộc.
1. ... fe
2. Ma5 Hb6
Nếu như Đen đi 2. ... Xf3; 3. He6+ Xf7; 4. Mb7 Trắng áp đảo
3. He6+ Vh8
4. Mc4!
Lúc này rõ ràng Hậu và Mã đang phát huy sức mạnh tấn công của mình.
4. ... Hb7
Đây là nước bắt buộc bởi nếu 4. ... Xf6; 5. Hf6 gf; 6. Mb6 Xb6; 7. a5! Xb5; 8. Tb4 Xb4; 9. Xc6 Xb2 (Các nước khác như 9. ... Td4; 10. Md4 Xd4; 11. g3 thì tình hình cũng không khá hơn) 10. g3 Trắng vẫn sử dụng được kỹ thuật của mình để giành thắng lợi.
5. Mce5!
Ở đây cũng có thể xẩy ra đòn thí quân 6. Mg6+! khi Trắng sẽ có được thế chiếu hết 6. ... hg; 7. Hh3+ Vg8; 8. Mg5 Xf5; 9. Hh7+ Vf8; 10. Hh8+ Ve7; 11. Hg7+
5. ... Xf6
Xe đứng đơn độc không làm gì được và nếu 5. ... Hc8; 6. Mf7+ Xf7; 7. Hf7 Md3; 8. Xc6 Xb2; 9. h3
6. Mf7+ Vg8
Đen cũng không thể tạo được thế phản công nếu đi: 6. ... Xf7; 7. Hf7 Md3; 8. Hf5!! Mc1; 9. Mg5 Me2+; 10. Vf1 Vg8; 11. Hh7+ Vf8; 12. Hh8+ Ve7; 13. Hg7+ và với cặp Hậu, Mã Trắng sẽ giành thắng lợi.
7. Mh6+ Vh8
Nếu 7. ... Vf8 thì sẽ thua nhanh với 8. Hg8+
8. Mg5!!
Nước đi rất đẹp nó sẽ tạo ra khả năng thắng lợi
8. ... Xh6
9. Mf7+ Vg8
10. Mh6+ Vh8
11. Hg8+ Xg8
12. Mf7#
Còn nếu 8. ... Xe6 thì 9. Mgf7#
Cũng có cách để tránh chiếu hết ngay là 8. ... Hc8 nhưng cũng chỉ cầm cự được không lâu 9. Mgf7+ Xf7; 10. Mf7+ Vg8; 11. Hc4 Md5; (11. ... Hd7; 12. Me5+ Hd5; 13. Tb4 cũng không có hy vọng) 12. Hc6 Me7 (12. ... Hf5 thì 13. Me5) 13. Hc4

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!