Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

20. Hai bên cùng thí quân


ALTER – MATLAK

Trắng đi trước


Nhìn vào hình vẽ ta nhận thấy Tốt Trắng ở d7 đã khiến cho Xe Đen hết đường cựa. Trắng đi:
1. Xd6!
Đòn thí Xe này đã được tính kỹ.
1. ... Td6
2. He6+ Vf8
Không thể đi 2. ... Vh8 được vì 3. Hh6+ và thua
3. Xd6 Hc7
Nếu đi 3. ... Hb5 thì thí Tượng ở g7 và cũng vẫn bị chiếu hết.
4. Tg7+
Đen xin thua vì không cách nào tránh khỏi chiếu hết.
4. ... Vg7
5. Hh6+ Vf7
6. Hg6+ Vf8
7. Xf6 Ve7
8. Xf7#

VOLCHOK - SUMKINN

Trắng đi trước


Nhìn vào hình ta thấy bên Trắng kém hai Tốt và không có một hướng tấn công rõ ràng. Thế nhưng điều ít ai nghĩ tới đã xảy ra: chỉ bằng có hai nước đi, bên Trắng đã khiến bên Đen phải đầu hàng. Sự lạ chăng, xin mời các bạn xem:
1. Xg4! Tg4
Đen có thể chống lại bằng nước 4. ... c6 lúc đó Trắng sẽ đi 2. Xh6+ nhưng điều đó chỉ dẫn tới 1 thế trận không rõ ràng 2. ... Th6; 3. Hh6+ Hh7; 4. Hh7+ Vh7!
Cũng có thể sẽ diễn ra khác hơn với đòn thí quân chính xác 2. Xg7! Hg7; 3. Xh6+ Th6; 4. Mb4 Trắng có thể hơn 1 chút về quân số và vẫn còn khả năng tấn công nhưng đòi hỏi phải tính toán các nước đi hết sức chính xác và tinh tế. 4. ... b5; 5. Te2 e4; 6. Mg5 e3 (6. ... Hh6; 7. Mf7+) 7. Xh7+ Hh7; 8. Hd4+ Hg7; 9. Hh4+ Vg8; 10. Mc6. Ở đây về mặt quân số không đóng vai trò lớn, chủ yếu là vị thế của Vua Đen khó bảo vệ được trong lúc các quân Mã, Tượng của Trắng rất năng động.
2. Me5!!
Nhìn thấy nước đi này là Đen đầu hàng luôn, bởi tiếp sau đó sẽ là 2. ... Hf5; 3. Mg4 Hg4; 4. Xh6+ hoặc 2. ... Te5; 3. Hh6 Vg8; 4. Mf6#
Ta thử xem một vài phương án khác như 2. ... Xf1+ thì 3. Tf1 Xe5; 4. Mf6! Tf6 (4. ... Hf5 thì 5. Xh6+! thắng) 5. Hb6+ Vg8; 6. Tc4+ Te5; 7. Hf6.
Cũng có thể
2. ... Xe5
3. Xh6+! Th6
4. Hh6+ Hh7
5. Hf8+ Hg8
6. Hg8+ Vg8
7. Mf6+ Vg7
8. Mg4 Xe1+
9. Vd2 Xg1
10. Td5.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!