Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

3. Những đòn thí Hoàng Hậu


ARKHIPOV – YAKOVICH

Trắng đi trước


Nhìn vào hình ta thấy hình như hai bên còn ở thế giằng co. Nhưng không, chỉ bằng 1 nước đi tình thế trên bàn cờ đã trở nên gay cấn. Đó là khi Trắng thực hiện nước thí Hậu độc đáo:
1. dxc5!!
Nhưng bên Đen không dám bắt Hậu Trắng vì 1. ... Hd3?; 2. Xg7+ Vf8 (hoặc 2. ... Vh8; 3. Xh7+ Vg8; 4. Xh8 chiếu hết); 3. Mh7; Còn nếu 1. ... Tc3 thì 2. Hc3 Xfe5; 3. Mh7! Xe1+; 4. Vh2 và thắng.
1. ... Xg5
2. Xg7+ Vf8
3. Hd5 Xd5
4. cd
Thế trận đã được đơn giản hóa. Trắng đã hơn quân và đang đe dọa thật sự Vua Đen.
4. ... Xd3
Ngay cả với phương án khác cũng không khá hơn được 4. ... Xd1+; 5. Vh2 Tf3; 6. gf Xd3; 7. Xc7 Xf3; 8. Tg7+ Vg8; 9. d7 Xd8; 10. Xc8 và dễ dàng thắng ở tàn cục.
5. Xc7!
Nước này, khiến cho đối phương phải chấp nhận thí Tượng.
5. ... Xc3
6. d7 Xa8
7. Me5
Vị trí các quân Đen thật yếu kém, không thể chống đỡ nổi sự tấn công của Trắng.
7. ... Ve7
8. Mc6+
Đen chịu thua vì
8. ... Vd6
9. Xc8 Vd7
10. Xa8 không còn chút hy vọng nào.

DONCHEV - GENOV

Trắng đi trước


Nhìn hình ai cũng nói rằng thế cờ của Đen khá vững. Các quân Trắng còn nằm khá tản mạn. Nhưng đòn đánh táo bạo của Trắng được bắt đầu ngay.
1. Hh6!!
Cả 4 quân bảo vệ Vua đều đành đứng trơ mắt ra nhìn, không dám dùng Tốt bắt Hậu vì Trắng sẽ kết hợp Xe và Tượng chiếu hết Vua Đen ngay.
1. ... Md7
Nếu như 1. ... Xe8; 2. Xg4 Tf4; 3. Tf6 g6 thì 4. Hh7+ Vh7; 5. Xh4+ Th6; 6. Mg5+ ...
2. Xg4 g6
3. Mg5 Mf6
4. Tg3!
Thật đơn giản nhưng cũng rất mạnh. Nếu Đen đổi Tượng thì cuộc công kích quyết định sẽ diễn ra ở cột h.
4. ... Xd8
5. Td6 Xd6
6. Xf4 Hd8
7. Xd3 e5
8. Xf6! Xf6
Dù có đi nước 8. ... Hf6; 9. Hh7+ Vf8; 10. Me4 cũng không cải thiện được tình hình.
9. Hh7+ Vf8
10. Me4 Đen đầu hàng.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!