Những đòn chiến thuật giành thắng lợi

6. Những đòn thí Xe


KASPAROV – IVANCHUK

Trắng đi trước


Nhìn hình bàn cờ ta nhận thấy hình như cuộc tấn công của bên Trắng chưa có vẻ nguy hiểm lắm vì lực lượng phòng thủ của Đen còn mạnh. Nhưng đối với nước thí Xe độc đáo, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Đen rơi vào cuộc chống đỡ khó khăn.
1. Xe8!! Hh2+
2. Vf1 Hg2+
3. Vg2 d4+
4. Hb7+ Xb7
5. Xh8 Xb5
6. a6
Cuộc đổi quân chiến thuật thật hoàn chỉnh. Trắng vừa tấn công nhưng cũng vừa chú ý phòng vệ, chống lại sự xuống Tốt của Đen
6. ... Va7
7. Xf8 Xb2
8. Xf7+ Va8
9. a7 c3
10. Xf8!
Đen đầu hàng

VESCOVI - GSCHWENDTHNER

Trắng đi trước


Với thế trận này thì Trắng phải tranh thủ thời gian, mau lẹ điều quân mình, gồm cả những lực lượng dự trữ. Muốn thế không gì nhanh bằng thực hiện 1 đòn thí quân can đảm
1. Xg7+! Vg7
2. h6+ Vf8
3. Hf6!!
Nước đi rất có giá trị này chuẩn bị cho nước đe dọa khá mạnh tiếp theo 4. Xg1 và sau đó là Xg8+ nhằm đưa Vua Đen vào tròng
3. ... Tc6
Nếu Đen đi 3. ... de thì 4. Xg1! Xd1+; 5. Xd1 Tc6 (5. ... e3; 6. Xg1) 6. Hh8+ Ve7; 7. Hb8
4. c3!!
Đòn phối hợp rất hay. Bây giờ thì Hoàng Hậu đen rơi vào thế rất khó khăn. Các quân của Trắng khỏi phải lo bảo vệ Vua
4. ... Hc4
Nếu Đen đi 4. ... Hd6 thì tình hình cũng không khá hơn 5. e5 Hc7; 6. Xg1 Ve8; 7. Mc5!
5. Xg1 Hd3+
Bắt đầu 1 loạt nước chiếu. Nếu 5. ... Ve8 Trắng sẽ thắng nhờ 6. Xg7!! Hd3+; 7. Vc1 ab+; 8. Vb2 He2+; 9. Vc1 He3+ (9. ... He1+; 10. Vc2 He2+; 11. Md2) 10. Md2 He1+; 11. Vc2
Thật là bất hạnh cho Đen vì không tìm thấy 1 nước chiếu vĩnh viễn nào ở đây cả!
6. Va1 ab+
7. Vb2 He2+
8. Va1
Điều gì sẽ xảy ra với
8. ... Ve8
9. Mc5
Đen đầu hàng

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!