Tự học chơi cờ Vua

15. I. C. Luật chơi


b. Nhập thành

Như chúng ta đã biết, nước đi của các quân và Tốt của mỗi bên trong một ván cờ là sự vận động của các quân và Tốt từ ô này sang ô khác. Tuy nhiên, trong một ván cờ người chơi được phép một lần duy nhất trong một ván cờ được đi đồng thời cả quân Vua và quân Xe. Nước đi này được gọi là Nhập thành.
Nước nhập thành được thực hiện như sau: Quân Vua và quân Xe đều vận động, quân Vua chuyển chỗ qua hai ô về phía quân Xe và sau đó quân Xe đặt cùng hàng với Vua theo hướng khác.

Tự học chơi cờ vua - Hình 35a

Hình 35a
Tự học chơi cờ vua - Hình 35b

Hình 35b

Ví dụ như ở hình 35a là vị trí của các quân Vua và quân Xe của hai bên đang đứng. Sau khi đã đổi chỗ (hay nhập thành xong), các quân của hai bên ở vị trí như hình 35b
Sự đổi chỗ như của bên Trắng thực hiện ở hình 35b gọi là Nhập thành gần (vì Xe cánh Vua) còn của bên Đen thực hiện như ở hình 35b gọi là Nhập thành xa (vì Xe bên cánh Hậu).

Tự học chơi cờ vua - Hình 36a

Hình 36a
Tự học chơi cờ vua - Hình 36b

Hình 36b

Cũng như trên, ở hình 36a và hình 36b là nhập thành gần của bên Đen và nhập thành xa của bên Trắng.
Trong quá trình thi đấu hay thực hiện ván cờ, nếu các bên vi phạm vào một trong các điều kiện sau đây thì không được nhập thành:
1. Quân Vua hoặc quân Xe tham gia nhập thành đã có sự di động trong quá trình đi quân.
2. Quân Vua đang bị đối phương chiếu.
3. Quân Vua sau khi nhập thành rơi vào thế bị chiếu.
4. Hiện tại có quân của bên mình hoặc quân của đối phương nằm giữa Vua và Xe tham gia nhập thành.
5. Ô mà Vua đi qua khi nhập thành đang bị quân đối phương công kích.

Tự học chơi cờ vua - Hình 37a

Hình 37a

Ví dụ, chúng ta hãy xem xét các quân ở hình 37a
Lúc này bên Đen không thể nhập thành xa được, bởi vì đang bị con Mã Trắng c8 cản. Đồng thời cũng không thể nhập thành gần được vì trên đường Vua Đen chuyển qua ô g8 ngay tại vị trí ô g7 đã bị đòn đánh của Tượng Trắng b4.
Lúc này bên Trắng, không thể nhập thành gần được, bởi vì ô g1 nơi quân Vua sẽ tới đang bị quân Hậu Đen b6 tấn công. Tuy nhiên bên Trắng có thể nhập thành xa được

Tự học chơi cờ vua - Hình 37b

Hình 37b

Như trên hình 37b, Đen không thể nhập thành cả xa và gần. Trắng nhập thành xa không được, nhưng gần thì được.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!