Tự học chơi cờ Vua

4. I. B. Quân cờ


b. Nước đi của các quân

Mỗi ván cờ có rất nhiều nước đi. Đầu tiên bên Trắng đi trước tiếp sau đến bên Đen đi; sau đó lại là nước đi của bên Trắng, rồi lại là bên Đen đi, cứ thế tiếp tục cho đến cuối ván chơi. Nước đi thực chất là sự di chuyển vị trí từ ô này đến ô khác của các quân cờ mỗi bên (Trắng và Đen).

1. Nước đi của Vua

Quân vua được đi sang bất kỳ ô bên cạnh nào theo hàng ngang, cột dọc và đường chéo. Mỗi nước đi của Vua chỉ được dịch chuyển 1 ô.

Tự học chơi cờ vua - Hình 5a

Hình 5a

Tự học chơi cờ vua - Hình 5b

Hình 5b

Như hình 5a và hình 5b các ô mà Vua hai bên có thể đi được tô màu xanh. Từ đây cho thấy vị trí của Vua, đứng ở b4 cũng giống như đứng ở g7, quân Vua có 8 ô có thể chọn đi. Còn nếu vua đứng ở vị trí ô f1 thì chỉ có 5 ô có thể đi; Còn đứng ở ô a8 thì Vua chỉ có 3 ô có thể đi.

Điều này có thể cho thấy một điều rất hiển nhiên là: Khi ở vị trí sát mép bàn cờ thì khả năng di chuyển của quân Vua bị giảm đi rất nhiều.

2. Nước đi của Hậu

Quân Hậu cũng có thể đi được cả ở cột dọc, hàng ngang và đường chéo, hay nói cách khác là Hậu có thể đi sang bất kỳ ô nào của bàn cờ.

Tự học chơi cờ vua - Hình 6a

Hình 6a

Như hình trên từ ô d5 cho thấy quân Hậu có thể đi qua các ô được tô màu xanh, các phía (8 phía) và ở vị trí này có 27 vị trí nước đi. Còn khi quân Hậu đứng ở các ô sát mép hoặc góc bàn cờ thì có 21 vị trí nước đi. Trong tất cả các quân thì quân Hậu có khả năng di động nhiều nhất và vì thế nó là quân mạnh nhất.

3. Nước đi của quân Xe

Quân xe chỉ có thể đi được theo cột dọc và hàng ngang cắt tại nơi nó đang đứng.

Tự học chơi cờ vua - Hình 6b

Hình 6b

Như ở hình 6b từ ô d3 xe Đen có thể đi tới một trong 14 ô có tô màu xanh. Vì vậy có thể nói rằng quân Xe đứng ở d3 có thể kiểm soát tấn công trong 14 ô.

4. Nước đi của quân Tượng

Quân Tượng chỉ được đi theo các đường chéo. Vì vậy nó chỉ kiểm soát được các ô có cùng màu với ô nó đứng mà thôi.

Tự học chơi cờ vua - Hình 7

Hình 7

Như ở hình 7, quân Tượng Trắng đứng ở ô d5, có thể kiểm soát được 13 ô có màu xanh. Nhưng nếu nó đứng ở biên hoặc ở góc thì chỉ có thể kiểm soát được 7ô mà thôi. Ví dụ Tượng Đen ở h8 chỉ kiểm soát được 7 ô là a1, b2, c3, d4, e5, f6, g7.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!