Tự học chơi cờ Vua

5. I. B. Quân cờ


5. Nước đi của quân Mã

Quân mã có nước đi rất khác biệt so với những quân khác. Nước đi của quân Mã giống như chữ “L”, tức là có quyền được đi 2 ô về trước, phía sau hay hai sườn rồi ngoặt một ô sang bên.

Tự học chơi cờ vua - Hình 8a

Hình 8a

Tự học chơi cờ vua - Hình 8b

Hình 8b

Như hình 8a, quân Mã Trắng đang đứng ở ô d5, nó có thể đi tới 8 ô có màu xanh.
Như hình 8b, quân Mã Trắng đang đứng ở ô e1 thì nó có thể đi qua 4 ô có màu xanh. Con Mã Đen đang đứng ở ô b8, nó chỉ có thể đi tới 3 ô có màu xanh. Đặc biệt nếu đứng ở góc như con Mã Đen h8 thì chỉ còn đi tới được 2 ô có màu xanh mà thôi. Điều này có thể cho thấy nếu như quân Mã đứng ở vị trí mép bàn cờ và góc bàn cờ thì sự di chuyển của nó sẽ bị hạn chế rất lớn.
Một điều mà mọi người mới học chơi cờ cần phải lưu ý là: Quân Mã đang đứng ở ô Đen, bao giờ cũng đi tới ô Trắng và ngược lại quân Mã đang đứng ở ô Trắng bao giờ cũng đi tới ô Đen.

6. Nước đi của Tốt

Tốt chỉ được di chuyển từng ô một thẳng về phía đối phương theo cột dọc mà nó đang đứng. Đây là một sự khác biệt giữa nước đi của Tốt và các quân khác. Riêng ở vị trí ban đầu (nước đi đầu tiên) Tốt có đặc quyền có thể tiến lên 1 ô, hoặc 2 ô tuỳ theo ý muốn của mỗi người chơi.

Tự học chơi cờ vua - Hình 9

Hình 9

Như ở hình 9, Tốt a2 hoặc Tốt c2 có thể tiến lên trước 1 hoặc 2 ô; còn Tốt d4 và Tốt f3 do đã rời khỏi vị trí ban đầu nên mỗi lần chỉ tiến 1 ô; còn Tốt g5 ở trước mặt có Tốt g6 chặn, hình thành “Tốt đụng đầu”, lúc này tốt của hai bên đều không thể tiến lên hoặc ăn lẫn nhau; Tốt h2 do có Mã Đen h3 cản nên tạm thời không thể tiến lên.

Cách Tốt ăn quân

Cách Tốt ăn quân không giống như cách đi, Tốt đi thẳng nhưng ăn chéo, Tốt tiến chéo 1 ô để ăn quân.

Tự học chơi cờ vua - Hình 10a

Hình 10a

Như hình 10a, Tốt Trắng ô b4 có thể ăn Xe Đen ô a5; Tốt trắng ô d3 có thê ăn Mã Đen ô c4 hoặc Xe Đen ô e4; Tốt trắng ô h4 có thể ăn Tượng Đen ô g5, còn Tốt Đen ô g6 có thể ăn Hậu Trắng ô f5.

Bắt Tốt qua đường

Khi một bên Tốt ở vị trí ban đầu đi một bước 2 ô, nếu có Tốt đối phương nằm trên cùng đường ngang ở đường dọc kề bên, lúc này Tốt đối phương có thể tiến chéo 1 ô ăn con Tốt ấy, cách đi đặc thù này gọi là “bắt Tốt qua đường”.
Như hình 10b và hình 10c là trường hợp trước và sau khi bắt Tốt qua đường.

Tự học chơi cờ vua - Hình 10b

Hình 10b
Tự học chơi cờ vua - Hình 10c

Hình 10c

Khi Tốt Đen e7 đi một bước 2 ô đến e5, có Tốt Trắng d5 nằm cùng hàng ngang cạnh bên, lúc này Tốt trắng d5 tiến chéo 1 ô đến e6 đồng thời ăn Tốt Đen e5.
Quyền được ăn quân “trên đường hay qua đường” chỉ được phép thực hiện ngay sau nước đi của Tốt đối phương. Nếu ở nước đó không ăn thì sau đó không được quyền ăn.

Tốt phong cấp

Con Tốt, khi đã tiến tới hàng ngang cuối cùng có nghĩa là Tốt Trắng ở hàng ngang số 8 và Tốt Đen ở hàng ngang số 1, thì được quyền phong cấp thành một trong các quân cùng bên, nghĩa là được quyền phong thành Hậu, thành Xe, thành Tượng hay thành Mã nhưng không thể phong cấp thành Vua.

Tự học chơi cờ vua - Hình 10d

Hình 10d
Tự học chơi cờ vua - Hình 10e

Hình 10e

Như hình 10e là do hình 10d Tốt Trắng sau khi ăn Xe Đen phong Hậu mà thành, từ đó bên trắng lập tức từ yếu biến thành mạnh.
Việc lựa chọn quân cờ nào khi được phong cấp cho Tốt, chỉ phụ thuộc vào ý đồ của người chơi cờ mà không phụ thuộc vào sự tồn tại của các quân hiện có trên bàn cờ. Do đó nếu theo lý thuyết thì trên bàn cờ có thể có đồng thời 9 quân Hậu Trắng hay 10 quân Xe Đen…
Tuy nhiên như chúng ta đã biết: Vì quân Hậu là quân mạnh nhất của mỗi bên, nên phần lớn các trường hợp được phong cấp Tốt, người chơi đều biến thành quân Hậu. Vì vậy, nếu thấy Tốt đang tiến gần đến phạm vi được phong cấp, người ta thường nói Tốt đang được phong Hậu, chứ ít ai bảo Tốt đang được phong Tượng.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!