Tự học chơi cờ Vua

7. I. C. Luật chơi


a. Chiếu – chiếu hết – “pat” (hoà – thế bí nước, chiếu liên tục)

Mục đích cơ bản của một ván cờ là hai bên cố gắng phát huy mọi khả năng và sở trường của mình trong tấn công và phòng thủ, nhằm đưa được Vua của đối phương vào chỗ bí, tức là từng bước đưa quân Vua của đối phương đến chỗ bị tiêu diệt. Thực ra thì quân Vua của mỗi bên là quân chủ yếu trên bàn cờ, bởi vì nếu trong tiến trình cuộc chơi, cho dù một bên nào đó có thể mất quân Hậu hay các quân Xe, Tượng hoặc Mã… thì ván chơi vẫn có thể tiếp tục. Nhưng nếu như mất Vua (Vua bị tiêu diệt) thì có nghĩa là sự thất bại trong một ván đấu đã được ấn định.
Sự tấn công của đối phương có nghĩa là sự đe doạ ăn quân Vua trong nước đi tiếp đó được gọi là Chiếu.

Tự học chơi cờ vua - Hình 13

Hình 13

Ví dụ như ở hình 13, quân Vua trắng lúc này chỉ có một nước đi e2. Còn con Vua Đen đang đứng ở e7, nên có thể đi sang 5 ô. Nếu nước tiếp theo bên Trắng đi, thì lúc này bên Trắng có thể chiếu bên đen bằng:
Quân Hậu Trắng đi tới 1 trong 3 ô là: Hb7, He7, và Hf8.
Nếu dùng Mã Trắng chiếu Vua Đen, thì Mã, có thể đi tới Md8 và Me5.
Đối với con Xe Trắng ở d5 thì bất kỳ nước đi nào của quân Xe này cũng có thể tạo ra nước chiếu Vua Đen. Bởi vì giả sử quân Xe này đi sang a5, sẽ mở ra thế tấn công cho con Tượng Trắng vào Vua Đen; đây gọi là chiếu thường hay chiếu kín bởi vì lúc này quân trực tiếp tấn công Vua Đen không phải quân vừa đi, mà chính là quân (Tượng) đứng ở đằng sau quân vừa đi (Xe).
Nếu bên Trắng không đi các quân vừa nói ở trên, mà chỉ đi quân Vua sang ô e2, thì lập tức Vua Đen cũng bị chiếu hoặc giả chỉ cần đi quân Xe đang đứng ở d5 sang một trong hai ô f5 hoặc d7 thì lập tức Vua Đen đồng thời bị quân Tượng Trắng và quân Xe Trắng cùng chiếu. Sự chiếu này gọi là lưỡng chiếu hay chiếu đôi.
Vị trí các quân cũng như trên hình 13; nhưng bên Đen đi trước thì lúc này cũng có thể chiếu Vua Trắng các quân sau:
Quân Hậu bên Đen có thể chiếu Vua Trắng bằng các nước đi đến Hh1, Hh3, Hf5 hoặc ăn quân Xe Trắng ở d5 và chiếu Vua;
Quân Tượng Đen có thể chiếu Vua Trắng bằng đi đến d1 và e4;
Quân Mã Đen có thể chiếu Vua Trắng bằng đi đến các ô e5, h4;
Còn đối với quân Xe Đen đang đứng ở g4 thì dù di chuyển tới bất cứ chỗ nào Vua bên Trắng đều bị chiếu kín bởi quân Hậu Đen; còn nếu Xe Đen đi tới ô f4 hoặc g3, Vua Trắng sẽ bị lưỡng chiếu.
Để phòng thủ chống lại các nước chiếu Vua, bên đi sau thường có 3 cách chống đỡ đó là:
1. Trước hết là bên bị chiếu di chuyển Vua sang ô bên cạnh, nơi không bị quân đối phương kiểm soát, ví dụ như ở hình 13, Vua Đen để tránh nước chiếu kín của Trắng khi đi Vua Trắng sang e2, thì Vua Đen có thể đi sang ô g7, g8, e6 hay e8.
2. Tiêu diệt quân đang chiếu của đối phương. Ví dụ như ở hình 13. Nếu Mã Trắng nhảy về e5 chiếu Vua Đen, thì Đen có thể dùng quân Hậu hay quân Mã ăn con Mã Trắng ở e5. Còn nếu Trắng dùng Hậu Trắng b4 di chuyển đến f8 chiếu Vua Đen, thì Đen có thể ăn ngay quân Hậu Trắng bằng chính quân Vua Đen hay quân Mã Đen đang đứng ở g6. Ngược lại nếu bên Đen đi Tượng Đen từ c2 đến d1 chiếu Vua Trắng, thì Trắng có thể ăn Tượng đen bằng chính con Tượng Trắng đang đứng ở b3. Còn nếu Đen đi quân Xe đến g1 để Hậu Đen chiếu Vua Trắng, thì Trắng có thể ăn ngay con Hậu Đen bằng con Xe Trắng đang đứng ở d5, đồng thời lại chiếu kín Vua Đen bằng Tượng Trắng ở b3.
3. Dùng các quân hoặc Tốt của mình để ngăn cản (bịt) đường chiếu Vua của đối phương. Ví dụ như hình 13, bên Đen có thể bảo vệ Vua của mình khi bị Hậu Trắng đi tới b7 chiếu Vua bằng cách nhảy quân Mã Đen từ g6 đến e7. Nếu Trắng đi Xe từ d5 sang f5, thì quân Tượng b3 và quân Xe f5 có thể bị bên Đen ăn từng quân một, nhưng không thể ăn cả 2 quân cùng lúc (cùng một nước đi), do đó Vua Đen lúc này nhất thiết phải chuyển sang ô g7 hay e8. Nếu như Đen đi con Xe ở g4 sang f4 để thực hiện lưỡng chiếu, thì lúc này Vua Trắng chỉ còn cách chạy trốn sang g2 hoặc g3; còn nếu Đen đi Xe Đen từ g4 tới g3 chiếu Vua, thì lúc này phản ứng duy nhất của Trắng là dùng Vua Trắng ăn Xe Đen g3. Trong trường hợp này khi Vua Trắng ăn Xe Đen, thì Vua Đen lại bị Xe f2 chiếu kín.
Tuy nhiên tất cả các trường hợp xảy ra ở trên đã không có trường hợp nào được xem xét kỹ hơn trong số các biện pháp phòng ngự có hiệu quả. Bởi vì nếu cũng trong trường hợp như hình 13, giả sử quân Đen đi quân Xe từ g4 đến g5, thì bên Đen lúc này vừa chiếu Vua Trắng bằng Hậu, lại có thể bảo vệ được Hậu Đen bằng Xe g5 tránh được đòn đánh của Xe Trắng d5. Lúc này Vua Trắng không thê đi đâu được và cũng không có quân nào tiêu diệt quân đang chiếu của Đen, cũng như không có quân Trắng nào có thể che chắn được nước chiếu của Hậu Đen, việc ăn Vua Trắng là không thể tránh khỏi, sự chiếu này gọi là chiếu hết.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!