Tự học chơi cờ Vua

73. V. A. Cờ tàn Tốt


Đen đi trước (Hình 128)


Trong thế cờ như trên hình 128, ta thấy Tốt Trắng cột “h” đứng ngoài khoảng cách đạt được của Vua Đen. Sự di động lên phía trước của Tốt Đen g3 không giúp được gì, bởi vì Vua Trắng sẽ ăn nó. Bởi vậy Bên Đen chỉ có thể tính tới việc đi Tốt cột “b” của mình mà thôi. Mặc dù con Tốt này (b5) ở trong hình vuông của Vua Trắng. Nước đi như sau: 1. … b4; 2. Vd3 b3; 3. Vc3 Tốt g3 hoạt động mạnh và sau 2 nước đi được phong thành Hậu. Nhưng hoạt động của Tốt “b” không cứu được quân Đen: 1. … b4; 2. h6 b3; 3. h7 b2; 4. h8H b1H; 5. Hb8 chiếu Vua và Hậu Đen bị ăn
Dù sao bên Đen cũng làm cho ván cờ Hoà. Khi chúng ta dùng thủ thuật thường thấy trong những ván cờ tàn Tốt. Điều này sẽ đạt được nếu như Tốt “b” được phong thành Hậu với nước chiếu, vì vậy nó đã kéo Vua Trắng đến hàng ngang số 1.
1. … g3-g2
2. Ve2-f2 b5-b4
3. h5-h6 b4-b3
4. h6-h7 b3-b2
5. h7-h8H g2-g1H+!
6. Vf2-g1 b2-b1H+ và ván cờ Hoà.
Dễ dàng tin được là bên Đen đã có thể phong Tốt “g” thành Hậu cả trước đó (ở nước thứ 2, thứ 3 hay thứ 4).
Đen đi trước (Hình 129)

Nếu như các Tốt được bố trí như trên hình 129 thì thắng lợi đạt được một cách dễ dàng. Tốt cơ động tiến lên trước trong sự bảo vệ của Vua:
1. … Vd5-c5; 2. Vc3-c2 Vc5-d4; 3. Vc2-d2 Vc4-c3+; 4. Vd2-c2 Vd4-c4; 5. Vc2-c1 Vc4-d3; 6. Vc1-d1 c3-c2+; 7. Vd1-c1. Đến đây bên Đen có 2 cách đánh trả mà vẫn thắng; 7. … Vd3-c3; 8. Vc1xc2 Ve2xf2; và Tốt cột “e” được phong thành Hậu, hoặc Đen còn cách đi thứ 2 hiệu quả hơn đó là: 7. … Vd3-c3; 8. f2-f3 (tính toán ở nước 8. ef thì có thể bí nước Hoà) 8. … e4-e3!; 9. f3-f4 e3-e2 và có thể chiếu hết ở nước tiếp theo.
Các thế cờ các bạn tự suy nghĩ:
Trắng đi trước (Hình 130)

Trắng đi trước (Hình 131)

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!