Tự học chơi cờ Vua

76. V. C. Cờ tàn Tượng


Vua và Tượng chống Vua và Tốt

Tượng là loại quân phóng nhanh và có tầm đánh xa. Tượng có khả năng đánh từ ô tận cùng góc này sang ô tận cùng góc đối diện. Đặc điểm ấy cho phép Tượng dễ dàng đối phó chống Tốt đối phương, dù ở bất kỳ ô nào, chỉ cần Tượng kiểm soát một trong những điểm trên đường đi của Tốt.
Nếu đối phương còn một số Tốt, thì muốn ngăn chặn chúng, Tượng phải hoạt động phối hợp chặt chẽ, rất ăn ý với Vua.
Đen đi trước (Hình 138)


Ví dụ 1, trên hình 138 là một sự phối hợp thành công. Từ các thế cờ như ở hình 138, cho thấy Vua Đen đang ở vị trí không đẹp lắm, trước hết bên Đen rất muốn chuyển Vua Đen sang đánh vỗ mặt vào những Tốt của Trắng. Song kế hoạch đó không đem lại kết quả gì, cụ thể là: 1. … Ve5; 2. a5 Ve6; 3. a6 Tb8; 4. Vc5 Vd7; 5. Vb6 Vc8; 6. a7 và Trắng thắng.
Đúng hơn là lúc đầu phải củng cố thế đứng của Tượng để nó có thể chống lại Tốt một cách hữu hiệu:
Muốn đạt được mục tiêu này phải thực hiện nước cờ như sau:
1. … Td6-f4
Đến đây Trắng có 2 biến chính để đi là:
Biến hoá a:
2. Vc4-c5 Tf4-e3!+
3. Vc5-c6 Ve4-d4!
4. b4-b5 Vd4-e4
5. a4-a6
(nếu Trắng 5. b6 thì Đen Vb4; 6. b7 Ta7)
5. … Vc4-b4
6. a5-a6 Vb4-a5
Và cả hai quân Đen đều phối hợp với nhau rất tốt.
Biến hoá b:
2. a4-a5 Tf4-e3!
3. b4-b5 Ve4-e5!
(Vua Đen đi theo hướng mà Vua Trắng không thể chặn đường được).
4. b5-b6 Ve5-e6
5. Vc4-b5 Ve6-e7
6. Vb5-a6
(Nếu Trắng đi 6. a6 thì Đen Vc8; 7. Vcb Txb6)
6. … Vd7-c6
7. Va6-a7 Te3-f2
Và đến đây bên Trắng chẳng còn gì để hi vọng nữa.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!