Tự học chơi cờ Vua

77. V. C. Cờ tàn Tượng


Trắng đi trước (Hình 139)


Ví dụ 2 như hình 139, nước đi Hoà cờ phải là:
1. Tc4-e6!
Bên Trắng biết chuyển Tượng sang vị trí có lợi thế hơn nhiều, vì ở đó sẽ được lợi một số nước cờ cơ động Vua và cả nước cờ phân công nhiệm vụ giữa các quân.
1. ... f4-f3
2. Vb8-c7 f3-f2
3. Te6-h3 Ve3-f3
Thoạt nhìn, tưởng như bên Trắng lâm vào thế trận khó khăn. Nếu bên Đen chơi theo cách khác: 3. ... c5; 4. Vd6 Vd4; 5. Ve6 e4; 6. Vf5 e3; 7. Tf1 Vc3; 8. Vf4 Vd2; 9. Vf3 và bên Trắng thành công trong phối hợp lực lượng.
4. Vc7-c6
(Một lần nữa, đó là cách đi duy nhất)
4. ... e7-e5
5. Vc5-d5 e5-e4
6. Vd5-d4 e4-e3
7. Vd4-d3 e3-e2
Đã có cảm giác, mọi sự đang đi dần tới kết thúc, bên Trắng không đuổi kịp. Thế nhưng ...
8. Th3-g4+! Vxg4
9. Vxe2 Vg4-g3
10. Ve2-f1 và Hoà cờ
Như thế cờ ở hình 139, nếu bên Trắng vội vàng đi Vua về các Tốt Đen sẽ dẫn đến thất bại, nước đi cụ thể như sau:
1. Vb8-c7 e7-e5
2. Vc7-d6 Ve3-d4!
3. Tc4-a6 e5-e4
4. Vd6-e6 f4-f3
5. Ta6-b7 f3-f2
6. Tb7-a6 Vd4-e3
7. Ve6-e5 Ve3-f3
8. Ve5-d4 e4-e3
9. Ta6-b7+ Ve3-e2
10. Tb7-a6+ Ve2-d2 và Đen thắng.
Thông thường trong các thế cờ tàn Tượng, nếu các Tốt nằm ở các ô cùng màu với màu ô của Tượng, thì đó là yếu điểm cơ bản. Thứ nhất, chúng có thể bị Tượng tấn công, nên phải nghĩ cách bảo vệ các con Tốt này; thứ hai, Tượng mình không thể kiểm soát nổi những ô giữa các Tốt nên Vua đối phương dễ dàng len lỏi vào các ô đó. Những điều này được thể hiện rõ qua ví dụ 3 hình 140.
Đen đi trước (Hình 140)

Ví dụ 3 như ở hình 140, cho thấy: Rõ ràng ưu thế đang thuộc về bên Đen. Các Tốt Trắng bên cánh Hậu cần được bảo vệ, nên Tượng Trắng bị giam chân chặt, vì phải giữ những Tốt đó. Bên cánh Vua, các Tốt Đen chiếm những vị trí vững hơn nhiều so với bên Trắng. Vua Đen cũng ở vị trí thuận lợi. Mọi nhận xét trên cho phép ta kết luận: Bên Đen đang nắm thế áp đảo; Nếu Đen đi trước thì nhất định sẽ thắng.
1. ... Tg6-b1
2. a2-a3 a7-a5
Đen đi nước này đã làm cố định những Tốt yếu của Trắng.
3. Tf3-d1 Vh7-g6
4. Vh2-g2 Vg6-f5
5. Vg2-f3 Vf5-e5
Bên Trắng đang dần dần rơi vào tình thế bí nước đi quân
6. a3-a4 g7-g5
7. Vf3-e2 Tb1-f5
8. g3-g4
Rõ ràng là Trắng đi nước cờ bắt buộc, nếu ở đây Trắng đi 8. h4 thì sẽ bị 8. ... Tg4+ và bên Đen dễ dàng thắng.
8. ... Tf5-b1
9. Ve2-f3 f6-f5
10. gf
Nước này Trắng có thay nước khác cũng chẳng đem lại điều gì hơn. Cụ thể 10. Ve2 Te4; 11. Vf2 f4; 12. e7 Vxf4; bên Trắng làm như vậy bí nước nên buộc phải để cho Vua Đen vào hàng ngũ quân Trắng.
10. ... Ve5xf5
11. Vf3-f2 Tb1-e4
12. Vf2-g3 Vf5-g6
Lực lượng dự bị cuối cùng (Tốt "h") cũng bắt đầu tham chiến.
13. Vg3-f2 h6-h5
14. Vf2-g3 h5-h4+
15. Vg3-f2 Te4-f5
16. Vf2-g2 Vg6-f6
17. Vg2-h2 Vf6-e6
Bên Trắng chấp nhận đầu hàng, vì sau diễn biến:
18. Vh2-g2 Ve6-e5
19. Vg2-h2 Tf5-b1
20. Vh2-g2 Ve5-e4
Và Vua Đen vào đến hàng ngũ quân Trắng
21. Vg2-f2 Ve4-d3
22. Vf2-f3 Vd3-d2
23. Td1-e2 Tb1-f5
24. e3-e4 Tf5-e4+
25. Vf3xe4 Vd2xe2
26. Ve4-f5 Ve2-f3
27. Vf5xg5 Vf3-g3
Ví dụ vừa xét trên đây đã giúp ta hiểu rõ kế hoạch thực hiện ưu thế khi các Tốt đối phương nằm trên các ô cùng màu với ô Tượng. Kế hoạch này gồm có 4 giai đoạn sau:
1. Làm cố định các Tốt yếu của đối phương.
2. Giam hãm lực lượng đối phương vào nhiệm vụ phải bảo vệ những Tốt đó.
3. Đẩy mạnh sự hoạt động của Vua - dùng Vua đi sâu vào hàng ngũ quân đối phương.
4. Mục tiêu là tạo ra thế bí nước đi quân. Sao cho tới lúc bất kỳ sự đáp lại nào của đối phương cũng bị mất quân hoặc bị Vua bên mạnh tiến vào đánh phá.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!