Tự học chơi cờ Vua

78. V. D. Cờ tàn Xe


1. Vua với Xe chống Vua với Tốt

Xe là quân có khả năng tự mình chiếu hết Vua đối phương. Do đó điều quan trọng trong cờ tàn Xe là phải chống lại Tốt của đối phương. Thường thường khi Xe chống Tốt thì Xe thắng, thậm chí cả khi Vua bên mạnh còn cách xa Tốt, nhưng kịp thời tiến gần lại Tốt khi cần thiết thì việc giành thắng lợi cũng chỉ là đơn giản và dễ dàng.
Trắng đi trước (Hình 141)


Ví dụ 1: Trên thế cờ như ở hình 141. Nếu Trắng đi trước sẽ thắng; còn Đen đi trước là Hoà.
Nếu Trắng đi trước, Vua Trắng có nhiệm vụ phải tiến lại gần Tốt Đen. Nếu Trắng đi:
1. Vc7-d6 Vb5-c4
2. Vd6-e5 b4-b3
3. Ve5-e4 Vc4-c3
4. Ve4-e3 b3-b2
Và bên Trắng sẽ không thành công trong việc thực hiện mục tiêu. Ở đây cách đánh chính xác nhất chỉ có thể như sau:
1. Vc7-b7!
Đi nước này, Đen bất ngờ lâm vào thế bí nước đi. Lúc này dù Đen có xoay xở kiểu gì thì cuối cùng Vua Trắng vẫn vòng được sang đầu Tốt Đen.
1. … Vb5-c4
2. Vb7-b6! b4-b3
3. Vb6-a5! Vc4-c3
4. Va5-a4 b3-b2
5. Va4-a3 và Trắng thắng
Trắng đi trước (Hình 142)

Ví dụ 2: Thế cờ như ở hình 142, cho thấy hai bên ở thế đối Vua hàng dọc và Trắng đi trước sẽ thắng. Trắng đi trước, nếu chơi thuần thiếu sự nhạy bén thì 1. Xd1 sau đó Đen đáp lại 1. … d4 và 2. Vd7 Vd5! lập tức bên Trắng sa vào thế bí nước, và thế tàn cuộc sẽ kết thúc bằng kết quả Hoà.
Song nếu Trắng chơi một nước cờ tưởng như vô nghĩa, thắng bại sẽ rõ ngay.
1. Xd4-d3 hoặc
1. Xd4-d2 d5-d4
2. Ve7-d7 Ve5-d5
3. Xd2-d1
Bên Đen sẽ rơi vào thế bí nước đi. Đây là tư tưởng chủ đạo của việc giải thế cờ này.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!