Tự học chơi cờ Vua

79. V. D. Cờ tàn Xe


2. Vua Xe và Tốt chống Vua Xe Tốt

Trắng đi trước (Hình 143)


Ví dụ 3: Xe bảo vệ Tốt từ phía sườn chứ không phải từ chính diện như hình 143.
Thế trận như trên hình 143 cho thấy: Bên Đen thế trận hoàn toàn thất vọng vì không cản nổi sự năng động của Vua Trắng. Ngoài ra Xe Trắng đang chiếm lĩnh cực mạnh vì vừa có thể bảo vệ được mình lại vừa có thể đe doạ ăn Tốt g6 của Đen. Và ván cờ sẽ kết thúc bằng các nước đi như sau:
1. Ve2-d2 Vf7-e7
2. Vd2-c2 Ve7-d7
3. Vc2-b2 Xa3-a4
4. g2-g3 Vd7-c7
5. Vb2-b3 Xa4-a1
6. Vb3-b4 Xa1-b1+
7. Vb4-c4 Xb1-a1
8. Vc4-b3 Bên Đen chịu thua
Bởi vì lúc này Đen hoặc bị mất thêm Tốt, hoặc phải bỏ mặc cho Vua Trắng tiến về phía Tốt "a", Đen không còn cơ hội đã nhận thua.
Đen đi trước (Hình 144)

Ví dụ 4: Bây giờ chúng ta hãy xem xét một trường hợp mà tất cả các Tốt đều nằm về một phía của bàn cờ, như ở hình 144.
Trong tình thế như ở hình 144. Đen đi trước thì cơ hội để cho Trắng thắng cuộc là không đáng kể. Bên Trắng chỉ thắng khi đối phương phòng thủ thiếu sự chính xác. Nhiệm vụ của Đen lúc này là không cho Trắng đẩy Tốt, không cho Vua Trắng tiến lên, buộc Trắng phải đổi quân đơn giản hoá thế cờ.
1. ... Xa6-a2
2. Xb4-b7 h7-h5
3. h2-h4 Xa2-e2
4. Vg1-h2 Vg6-h6
5. Vh2-g3 Vh6-g6
6. Xb7-b1 Vg6-h6
7. Xb1-f1 Vh6-g6
8. Xf1-f2
Để đẩy mạnh hoạt động của Tốt, bên Trắng cần phải ép Xe Đen đi ra khỏi hàng ngang thứ hai:
8. ... Xe2-e1
9. Xf2-a2 Vg6-h6
10. Vg3-f4 Xe1-h1
11. Vf4-g3 Xh1-e1
12. Xa2-d2 Vh6-g6
13. Vg3-f2 Xe1-h1
14. g2-g3 Xh1-a1
15. f3-f4 Xa1-a3!
16. Xd2-e2 Vg6-f7
17. Xe2-e3 Xa3-a4
18. Vf2-f3 Xa4-a5
19. Xe3-b3 Vf7-g6
20. g3-g4 h5xg4
21. Vf3xg4 Xa5-a1
22. h4-h5+ Vg6-h7
23. e4-e5 f6xe5
24. f4-e5
Dù sao thì đến lúc này, Trắng đã hình thành được Tốt thông. Song bên Đen vẫn đủ sức phòng thủ chống lại bên Trắng.
24. ... g7-g6
25. Xb3-b7+ Vh7-h6
26. e5-e6 Xa1-a4+
27. Vg4-f3 g6xh5
28. e6-e7 Xa4-a8
29. Xb7-d7 Xa8-e8
30. Vf3-f4 Vh6-g6
Và hai bên Hoà cờ

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!