Tự học chơi cờ Vua

80. Hoàn thành | Miễn phí: V. D. Cờ tàn Xe


Đen đi trước (Hình 145)


Ví dụ 5: Như ở hình 145, Đen đi trước - Thắng
Nhìn trên thế cờ ở hình 145 ta có thể thấy ngay:
Bên Trắng có các Tốt yếu ở a3 và d4; Tưởng như Đen có thể bắt ngay Tốt Trắng bằng đi: 1. ... Xc4-c3+, song sau khi 2. Ve4 Xxa3; 3. Vd5 từ chỗ yếu Tốt d4 trở thành Tốt thông rất mạnh và rất nguy hiểm. Bên Trắng có đủ cơ sở để hy vọng kết cuộc theo ý muốn.
Bên Đen đi trước:
1. ... Vf7-e6!
Đây là quyết định chính xác, thông minh, vì trong thế cờ tàn Xe thông thường sự hoạt động tích cực của các quân cờ đáng quý hơn nhiều vấn đề hơn Tốt.
2. Xb2-b3 Ve6-d5
3. Xb3-d3 f6-f5
4. h2-h3 h7-h5
5. Ve3-e2
(Bên Trắng ở thế bí nước. Sau khi đi 5. h4 g6 rõ ràng Trắng bị mất Tốt).
5. ... Xc4xd4
6. Xd3-c3 Xd4-e4+
7. Ve2-d2 h5-h4
8. Xc3-c7!
(Chỉ có thể cứu nguy bằng cách phản công mãnh liệt)
8. ... h4xg3
9. Xc7xg7 Xe4xf4
10. Xg7xg3 Vd5-e5
11. Vd2-e2 Xf4-c4
12. Xg3-g6 Xc4-a4
13. Xg6-g3 f5-f4
14. Xg3-b3 Xa4-c4
Nước này nếu Đen đi 14. ... Ve4? là 1 nước đi sai lầm nghiêm trọng, vì 15. Xb4 chiếu Vua và Hoà cờ.
15. Ve2-d1 Ve5-e4
16. h3-h4 f4-f3
17. Vd1-e1 Ve4-f4
18. h4-h5 Xc4-c1+
19. Ve1-f2 Xc1-c2+
20. Vf2-e1 Vf4-g3
Và bên Đen đang giành phần thắng.
Đã nhiều lần chúng ta nhấn mạnh rằng: một trong những nhân tố quan trọng nhất để đánh giá thế cờ tàn Xe là sự hoạt động linh hoạt của Xe. Do đó tuỳ theo mức độ của Xe mà ưu thế hơn quân hay ưu thế về thế trận liên quan cũng thay đổi.
Trắng đi trước (Hình 146)

Ví dụ 6: Nhìn vào thế trận như ở hình 146, cho thấy: Mới nhìn qua khó ai có thể đánh giá được chính xác khả năng tiếp tục của hai bên.
Tuy nhiên bên Trắng sẽ phải mất Tốt, còn vị trí Vua Đen đang đứng cũng không được hay lắm. Nếu Vua Trắng tự mình tham chiến thì bên Đen sẽ gặp phải nguy khốn.
Bên Trắng đi trước và đã đi:
1. Vf3-g3!! Xc6xc3+
2. Vg3-h4 Xc3-f3
3. g5-g6! Xf3xf4+
4. Vh4-g5 Xf4-e4
5. Vg5-f6
Tốt f5 không còn đường lẩn tránh, song điều quan trọng hơn là phải hình thành sự uy hiếp mạnh mẽ đối với Vua đối phương.
5. ... Vf8-g8
6. Xh7-g7+ Vg8-h8
7. Xg7xc7 Xe4-e8
8. Vf6xf5 Xe8-e4
9. Vf5-f6 Xe4-f4+
10. Vf6-e5 Xf4-g4
11. g6-g7+ Vh8-g8
12. Xc7xa7 Xg4-g1
13. Ve5xd5 Xg1-c1
14. Vd5-d6 Xc1-c2
15. d4-d5 Xc2-c1
16. Xa7-c7 Xc1-a1
17. Vd6-c6 Xa1xa4
18. d5-d6 Bên Đen nhận thua

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!