Xảo thuật giành chiến thắng trong cờ vua

1. Mục lục


Nội dung chính Trang
Chương 1: PHẦN GIỚI THIỆU
Chương 2: KÝ HIỆU TRONG CỜ VUA
* Hệ thống ký hiệu * Ký hiệu đặc biệt
2
Chương 3: SỨC MẠNH CỦA XẢO THUẬT TRONG CỜ VUA
* Nhiều mối đe dọa
3
Chương 4: GHIM QUÂN
* Áp lực và lợi thế * Phòng thủ chống ghim quân * Cách ghim quân khác * Tranh thủ thời gian * Bố trí ghim quân * Nhiều cách ghim quân
6
Chương 5: ĐÒN CHĨA ĐÔI
* Đòn chĩa đôi thành công * Phòng thủ chống đòn chĩa đôi * Đòn chĩa đôi khác * Nhiều đòn chĩa đôi * Phân tích đòn chĩa đôi tiềm năng
18
Chương 6: ĐÒN XIÊN
* Chiến lược đòn xiên * Đòn xiên phòng thủ
26
Chương 7: TẤN CÔNG KÍN
* Nguyên tắc chiếu kín * Nhiều cách chiếu kín
30
Chương 8: CHIẾN LƯỢC CHIẾU ĐÔI
* Sử dụng chiếu đôi * Thay đổi thứ tự các nước đi * Hai cách chiếu đôi! * Phá hoại cơ sở
32
Chương 9: TẤN CÔNG KÍN
* Sức mạnh – tấn công kín
35
Chương 10: TẤN CÔNG ĐÔI
* Minh họa tấn công đôi * Tấn công các quân cờ không được bảo vệ * Hai tấn công đôi * Nhiều cách tấn công đôi
37
Chương 11: LOẠI TRỪ QUÂN CỜ BẢO VỆ
* Nguyên tắc của công cụ xảo thuật này
40
Chương 12: QUÂN CỜ LÀM VIỆC QUÁ MỨC
* Tạo ra quân cờ làm việc quá mức * Ăn quân theo thứ tự hợp lý
43
Chương 13: KHÔNG CÓ ĐƯỜNG RÚT
* Khai thác tính thiếu cơ động * Đưa Hậu vào bẫy
46
Chương 14: CỨ TIẾP TỤC 49
trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!