Xảo thuật giành chiến thắng trong cờ vua

43. Chương 12 - QUÂN CỜ LÀM VIỆC QUÁ MỨC


Một khi bạn nhận dạng ra một quân cờ làm việc quá mức thì bạn đang có một mục tiêu dễ bị cuộc tấn công quyết liệt mà chúng ta sẽ xét đến trong chương này làm phương hại.

Trong cờ vua, nếu một trong số quân cờ của bạn có quá nhiều chức năng hoạt động đến mức không thể hoạt động được thì người ta gọi đó là làm việc quá mức. Phát hiện một quân cờ làm việc quá mức và khai thác điểm yếu của quân cờ này là yếu tố quan trọng trong nhiều xảo thuật độc đáo.
Hãy xem Sơ đồ 86:
Sơ đồ 86: Trắng đi.


Trong Sơ đồ 86 quân số hai bên bằng nhau, nhưng Trắng nhìn thấy cơ hội ăn chốt. Chốt Đen ở a5 chỉ được Xe Đen bảo vệ trong khi Trắng dùng Tượng ở c3 được sự hỗ trợ của Hậu ở d2 tấn công. Quân cờ tấn công nhiều hơn quân cờ phòng thủ thường có nghĩa là ăn chốt không bị nguy hại, vì thế Trắng đi Tc3xa5. Trắng thấy nếu Đen đi Xa7xa5, thì Trắng sẽ đáp lại bằng nước đi Hd2xa5.
Tuy nhiên Đen không hề lo âu. Đen nhìn xa hơn Trắng, Đen để ý một điểm quan trọng: sau khi Trắng ăn chốt thì Hậu Trắng ở d2 trở thành một quân cờ làm việc quá mức. Lúc này Hậu đảm trách hai công việc, phải bảo vệ Tượng ở a5, bị Xe Đen tấn công, lẫn phải bảo vệ chốt ở d4 đang bị Tượng Đen ở f6 tấn công.
Một quân cờ bảo vệ hai quân cờ khác, cả hai đều bị tấn công là một tình huống bất ổn. Đen khai thác tình huống này bằng nước đi Tf6xd4!
Trắng phải làm gì đây? Nếu Trắng ăn Tượng Đen thì Trắng bị Xe Đen ăn Tượng của mình. Nhưng trái lại, Đen chỉ ăn được chốt với một vị thế tốt hơn một ít.
Trong Sơ đồ 86, quân cờ làm việc quá mức là điểm then chốt giúp hoạt động phòng thủ thành công. Thực ra Đen nhận thấy chốt của mình ở a5 được bảo vệ gián tiếp bằng đòn phối hợp tiếp theo sau.
Lúc này chúng ta hãy xét một số minh họa khác, trong đó quân cờ làm việc quá mức là điểm quan trọng trong một số đòn phối hợp phản công ngoạn mục.

trước
tiếp

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Hướng dẫn

Tính năng chính:
Đây là hình máy tính bàn – Chơi với máy.
Lưu ý quan trọng: Bạn luôn luôn đi trước. Ví dụ: Khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Trắng. Ngược lại khi bạn thấy câu “Đen đi trước” và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen.
Ngoài ra, khi bạn thấy câu “Trắng đi trước” và bạn điều chỉnh sao đến lượt bên Đen đi và bạn bấm vào Đây là hình máy tính bàn thì bạn là bên Đen và đến lượt bạn đi khi đó máy sẽ là bên Trắng
Tính năng phụ:
Đây là hình ảnh Start-on – Lui về nước đầu
Đây là hình ảnh previous-on – Lui một nước
Đây là hình ảnh next-on – Tiến một nước
Đây là hình ảnh end-on – Tiến tới nước cuối
Đây là hình ảnh play-on – Tự động chơi
Đây là hình ảnh pause-on – Ngừng tự động chơi
Đây là hình ảnh flip-on – Đổi bên

Trang Web Sách Cờ Vua Tiếng Anh

Bản quyền bảo vệ bởi dmca.com

Tài trợ

* Tiền của bạn dùng làm gì?
- Phát triển trang web
- Thêm các tính năng mới cho phần mềm
- Cập nhật sách nhanh hơn
- Mua thêm sách mới
Ngoài ra bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ra tiếp quyển sách nào bằng cách liên hệ mail với chúng tôi
* Tặng bất cứ số tiền nào tuỳ bạn, thậm chí chỉ 0.1 $

"THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA WEBSITE HAY NÓI CÁCH KHÁC THÀNH CÔNG CỦA BẠN LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI"

"CÙNG ĐƯA CỜ VUA VIỆT NAM LÊN TẦM CAO MỚI"

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!